VietBest
Em - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Thread: Em (/showthread.php?tid=18683)



Em - Khanh - 08-01-2020

Chịu nha ?


RE: Em - Saolấplánh - 08-01-2020

(08-01-2020, 06:44 AM)Khanh Wrote: Chịu nha ?

Hello

Chịu đòn có nổi ko ?

Nó cũng giống như thuốc “rat poison” 

Nhongnheo


RE: Em - Khanh - 08-01-2020

Xin được  chuốc cho nhau ly rượu đầy


RE: Em - Khanh - 08-01-2020

Ừ thì nhỏ chưa yêu , bây giờ yêu nhé nhỏ ? Nhỏ ơi !