VietBest
Kiểu áo cưới - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: War Room (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Thread: Kiểu áo cưới (/showthread.php?tid=14361)

Pages: 1 2 3 4


Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

Mấy sis thích kiểu gì ? Dài tay hay Ngang ngực ?


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

Bee đang lướt Net coi ,  Lol


RE: Kiểu áo cưới - Tee - 2019-10-04

(2019-10-04, 12:26 PM)Bee Wrote: Mấy sis thích kiểu gì ? Dài tay hay Ngang ngực ?

Xin chúc mừng! được mấy tháng rồi Bee?


RE: Kiểu áo cưới - Gracie - 2019-10-04

vậy Bee thích kieu nào, post vài tấm coi choi* Biggrin

mình , tay dài 3/4, kiểu vintage , A-line .


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

(2019-10-04, 12:44 PM)Gracie Wrote: vậy Bee thích kieu nào, post vài tấm coi choi* Biggrin

mình , tay dài 3/4, kiểu vintage , A-line .

Bee thích cổ hở hở tay nhìn mát mẻ 

Smiling-face-with-halo4


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

(2019-10-04, 12:43 PM)Tee Wrote: Xin chúc mừng! được mấy tháng rồi Bee?

Confused Thank you ! Bee đâu có ăn cơm trước kẻng .


RE: Kiểu áo cưới - Tee - 2019-10-04

(2019-10-04, 01:05 PM)Bee Wrote: Confused Thank you ! Bee đâu có ăn cơm trước kẻng .

ủa, có tật giật mình hay sao vậy ta? mình chỉ hỏi người ấy cầu hôn được mấy tháng rồi  Rollin Rollin


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

(2019-10-04, 01:11 PM)Tee Wrote: ủa, có tật giật mình hay sao vậy ta? mình chỉ hỏi người ấy cầu hôn được mấy tháng rồi  Rollin Rollin
Cầu hôn đã lâu lắm rồi , nhận lời thì mới đây 
Thank you quan tâm hỏihan mà . Làm người tốt khó ghê nơi


RE: Kiểu áo cưới - Tee - 2019-10-04

(2019-10-04, 03:14 PM)Bee Wrote: Cầu hôn đã lâu lắm rồi , nhận lời thì mới đây 
Thank you quan tâm hỏihan mà . Làm người tốt khó ghê nơi

Tee thấy Bee xấu thí mồ chứ tốt hồi nào Rollin


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

(2019-10-04, 03:25 PM)Tee Wrote: Tee thấy Bee xấu thí mồ chứ tốt hồi nào Rollin

Xấu muốn học cho tốt cung không được  Smiling-face-with-halo4


RE: Kiểu áo cưới - Tee - 2019-10-04

(2019-10-04, 03:26 PM)Bee Wrote: Xấu muốn học cho tốt cung không được  Smiling-face-with-halo4

Lấy chồng cái tự nhiên thành người tốt liền hà. Hổng tin hỏi Vee xem  :chay:


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

(2019-10-04, 03:30 PM)Tee Wrote: Lấy chồng cái tự nhiên thành người tốt liền hà. Hổng tin hỏi Vee xem  :chay:

Uả thiệt hả ? Hay quá ha , có chồng thành người tốt , sao thấy có nhiều người có chồng mà dữ lắm , đánh chồng luôn 

Confused


RE: Kiểu áo cưới - Vâng - 2019-10-04

Màu trắng đẹp cao sang.  Clap


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

(2019-10-04, 03:56 PM)Vâng Wrote: Màu trắng đẹp cao sang.  Clap

Chị cũng thích màu trắng đó Vâng


RE: Kiểu áo cưới - Bee - 2019-10-04

Biển này đẹp 

[Image: 35-C5-C638-F2-B9-4-BA1-9-D47-EF3497063539.jpg]I