VietBest

Full Version: Something to think about
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Cách analyze này có hơi khó hiểu, Vân sẽ nói lên những nhận xét của mình về topic này, rồi sau đó Vân sẽ đưa Kinh thánh support cho những gì Vân nói ngắn gọn ở đây 

Có 2 vấn đề mình cần suy nghĩ ở đây 

1. Mình phải làm điều tốt, để Chúa có bổn phận phải mở cửa thiên đàng cho mình, Ngài mắc nợ mình cái  ticket vào thiên đàng? 

2. Hay mình không cần phải làm gì cả. Once saved is saved. Chúa kêu mình tin nhận Chúa rồi là mình được cứu. Vậy mình tin rồi, được cứu như Lời Ngài hứa, mình không cần phải làm gì cả, thậm chí mình có thể phạm tội vì Ngài đã chết cho tội lỗi của mình rồi? 


Dựa vào Kinh thánh để trả lời cho 2 câu hỏi này 

- Chuyện mình được cứu, hoàn toàn, tuyệt đối hoàn toàn, Vân không biết mình phải nhấn mạnh bao nhiêu lần để chúng ta cùng hiểu .... CHUYỆN MÌNH ĐƯỢC CỨU HOÀN TOÀN LÀ DO ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA QUA CÁI CHẾT CỦA CHÚA JESUS, CHỨ KHÔNG CÓ 1 CÁI GÌ MÀ CHÚNG TA LÀM CÓ THỂ CỨU CHÚNG TA ĐƯỢC CẢ.


nên trả lời cho câu hỏi số 1, thì KHÔNG, không có gì chúng ta làm mà Chúa phải thiếu nợ mình cái ticket  vào thiên đàng cả - Kinh thánh cũng nói CHÚA MUỐN MÌNH 1 LÀ NÓNG, 2 LÀ LẠNH, CHỨ ĐỪNG CÓ KIỂU LUKEWARM, ẤM ẤM .. tin Chúa rồi, mà cứ ngồi đó dở dở ương, being lazy Christians, thì Ngài sẽ nhả mình ra.


- Kinh thánh cũng nói KHI TÔI TỚ LÀM VIỆC CHO CHỦ, ĐÓ LÀ BỔN PHẬN CỦA TÔI TỚ, chuyện mình làm việc cho Chúa .. thứ nhất để chứng minh mình TIN vào Chúa .. thứ nhì vì mình là tôi tớ của Chúa, thì mình làm việc cho Chúa, chứ Chúa chẳng thiếu minh cái gì cả .. tỉ dụ thiên thần là tôi tớ của Chúa, làm việc cho Chúa, họ không nói Chúa thiếu con cái này, Chúa thiếu con cái kia ... NO


- Chúa không muốn mình làm BABY trong Chúa, cứ chờ người ta phục vụ đút sữa cho mình hoài hoài hoài hoài , mà không chịu TRƯỞNG THÀNH  ăn đồ cứng để đi ra phục vụ Chúa.


- Chúa muốn mình TÁI SINH là sao? Ngắn gọn dễ hiểu, trước đây làm điều gì mình cũng làm theo ý mình muốn. Bây giờ tái sinh rồi, khi làm điều gì, minh suy nghĩ xem có đẹp lòng Chúa không? Sau khi TÁI SINH, sự suy nghĩ của mình bây giờ khác với suy nghĩ trước đây - Đừng bao giờ quên 1 điều quan trọng ... TỘI MÌNH ĐÁNG BỊ NÉM VÀO ĐỊA NGỤC, MÀ ĐƯỢC CHÚA CỨU QUA CÁI CHẾT CỦA CHÚA JESUS 


để trả lời cho câu hỏi thứ hai, TIN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ TIN BẰNG CÁI MIỆNG, MÀ PHẢI TIN CHÚA QUA HÀNH ĐỘNG THÌ MÌNH MỚI ĐƯỢC CỨU.... sau khi nói tin Chúa rồi, Chúa không muốn mình being lazy Christians, cứ làm baby hoài chứ không muốn làm người trưởng thành trong Chúa, Chúa muốn mình TÁI SINH SAU KHI TIN NGÀI, trước đây làm việc gì cũng cho mình, tái sinh rồi thì mình làm việc gì cũng cho Chúa (nếu được như vậy, cơ hội cho mình phạm tội sẽ giảm đi rất nhiều)
Ê phê sô 2:8

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 

Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình

Khải huyền 3:15-16

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 

16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta


1 Cô rinh tô 3:2

Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt


Hê bơ rơ 5:12-14

12 Ðáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Ðức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc

13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu
14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.

Luca 17:7-10

Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao? 

Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? 

Ðầy tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? 
10 Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. 
Giăng 3:6

Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
2 Cô rinh tô 5:17

17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 
[Image: grow-up-1-638.jpg]Chúa không muốn mình làm .... LAZY CHRISTIANS

Chúa không muốn mình .... CỨ NGỒI ĐÓ CHỜ NGHE NGƯỜI TA GIÃNG, VÔ LỔ TAI NÀY, RA LỔ TAI KIA .... KHÔNG CHỊU TRƯỞNG THÀNH ... CỨ LÀM BABY CHỜ NGƯỜI TA ĐÚT SỬA  CHO MÀ UỐNGChúa muốn mình ....... PHẢI TRƯỠNG THÀNH TRONG CHUÁ , HỌC LỜI CHUÁ , RA NÓI CHO NGƯỜI TA BIẾT VỀ CHUÁ (TỨC LÀ ĂN ĐỒ  ĂN CỨNG , CỦA NGƯỜI ĐẢ ĐƯỢC TRƯỠNG THÀNH TRONG CHUÁ)
Cho dù 

mình có ăn đồ ăn cứng , trưởng thành trong Chúa

đi ra nói cho người ta biết về Lời Chúa

nhưng cũng không có nghĩa ....

những gì mình làm là work your way into heaven 

No

vì không có 1 cái gì mình làm , mà Chúa phải mắc nợ mình cái ticket vào heaven

mình làm , chỉ vì , mình tin Chúa , và mình là công cụ của Ngài , servants của Ngài ... mà thôi
Để connect những chử như ... ĐỨC TIN , HÀNH ĐỘNG , ÂN ĐIỂN , ĐƯỢC CỨU ... thì mình connect the dots với nhau như thế này ...


1. ÂN ĐIỂN có nghĩa là chúng ta nhận được cái mà chúng ta không xứng đáng nhận được (tĩ dụ anh không học thi, thì anh không xứng đáng đậu , nhưng nếu anh đậu , thì đó là ... Ân Điễn   :full-moon-with-face4: đơn giản có vậy thôi)

Chúng ta phạm tội , xứng đáng để đi địa ngục

Mà chúng ta được cứu , thì đó  gọi là ÂN ĐIỂN

NÊN NHỚ .. CHỈ DUY NHẤT CÓ ÂN ĐIỂN MỚI CỨU MÌNH .. NGOÀI ÂN ĐIỂN RA , ABSOLUTELY NOTHING , NOTHING , NOTHING CÓ THỂ CỨU MÌNH ĐƯỢC

2. ÂN ĐIỂN ĐẢ XÃY RA GẦN 2000 NĂM TRƯỚC , CHUÁ JESUS CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CỨU NHÂN LOẠI

ok, bây giờ Chúa nói ... ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ÂN ĐIỂN NÀY , CON PHẢI CÓ ĐỨC TIN THẬT LÒNG

à há ... diều kiện của Chúa .. muốn nhận Ân điển xảy ra 2000 năm về trước , mình phải có ĐỨC TIN THẬT LÒNG

3. nhưng ĐỨC TIN THẬT LÒNG là sao ?? như thế nào là thật lòng , mà như thế nào là không thật lòng ???

qua HÀNH ĐỘNG , mình biết được cái đó thật lòng hay không thật lòng 

that's it

HÀNH ĐỘNG CHỈ CHỨNG MINH MÌNH TIN THẬT LÒNG HAY KHÔNG THẬT LÒNG

CHỨ HÀNH ĐỘNG KHÔNG HỀ CỨU MÌNH , MÀ CHỈ CÓ ÂN ĐIỂN XẢY RA 2000 NĂM VỀ TRƯỚC MỚI CỨU MÌNH ĐƯỢC THÔI

[Image: Golden_Cross_Christian_connect_dots.png]


hy  vọng các bạn chịu khó ngồi suy nghĩ về 4 chử này , nghĩa của từng chữ một là như thế nào


God Bless 

:banana.dance:
Một lời nhắc nhở các Christians


- Chúa không muốn bạn làm ... lazy Christian
- tới nhà thờ , uống sữa , ngồi nghe giãng , vô lổ tai này , ra lổ tai kia , rồi đi về
- tuần sau , lại tới nhà thờ ngồi uống sữa nữa , vô lổ tai này , ra lổ tai kia , rồi đi về

KIỄU NÀY KÊU LÀ LUKEWARM CHRISTIANS, HAY SUNDAY CHRISTIANS
LỜI CHUÁ NÓI , CHUÁ SẼ NHẢ CÁC BẠN RA- mà hảy ... TRƯỞNG THÀNH TRONG CHUÁ
- tìm hiểu , học hỏi Lời Chúa .. thời buổi này , internet là 1 công cụ cho mình tìm hiểu , học hỏi Lời Chúa rất dễ dàng
- rồi mình đem Lời Chúa tới cho nhiều người khác
- có 1 đời sống như 1 người trưởng thành trong Chúa
TIN CHUÁ PHẢI QUA HÀNH ĐỘNG
SATAN CŨNG TIN CÓ CHUÁ NỮA
CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MÌNH MỚI TIN CÓ CHUÁ THÔI ĐÂU
ĐỪNG TIN CHUÁ ... KIỂU SATAN TIN CHUÁ
Gia cơ 2

14 Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Ðức tin đó cứu người ấy được chăng? 

15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, 
16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì co ích gì chăngConfused17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết
18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. 19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? 
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao
22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn
23 Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Ðức Chúa Trời. 
24 nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi
25 Ðồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? 
26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.Câu 24 ý muốn nói

- người nói "đức tin mà không có việc làm" ... thì KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH
- mà phải "đức tin và việc làm đi chung với nhau" ... thì MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH
Để tránh cho nhiều người hiểu lầm 4 chữ này, Vân làm cái này cho chúng ta nắm chắc vấn đề ở đây 


ÂN ĐIỂN = SỰ CỨU RỖI (xãy ra khoảng gần 2000 năm về trước  khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá cho tội lỗi loài người) 
(tới từ bên phía Chúa)
Chúa cho món quà này với điều kiện cho những ai....ĐỨC  TIN = HÀNH ĐỘNG VÂNG LỜI CHÚA
(tới từ bên phía mình)

các bạn thấy hình ảnh ở đây rõ không? 

- Hành động không đi ngang với Sự cứu rỗi, mà đi ngang với Đức tin ... Chứng tỏ Hành động của mình chỉ prove Đức tin. Chứ Hành động mình không cứu rỗi được mình.  

- Nhưng Ân điển đi ngang với Sự cứu rỗi, vì chỉ có Ân điển mới Cứu rỗi được mình thôi.
Pages: 1 2