VietBest

Full Version: Mở lòng
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(2022-05-24, 07:29 PM)Tuy duyen Wrote: [ -> ]Chị Sầu làm ơn cho Td biết rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó.

Tự do tín ngưỡng là quyền phát biểu của mỗi con người ở thế giới tự do dân chủ.

Đừng kết án chung chung, nêu từng điểm ra đi, mong lắm thay.

Cheer

nếu chị và các bạn của chị TIN thật có Thiên Chúa hiện diện, thì Chúa đâu có làm ngơ trước sự tuỳ tiện của Td này khi nói về Công giáo với các bạn không Công giáo, để Chúa xử Td đi, xin sự bình an đến với quý vị.

Xưa nay, Sầu luôn nói chính trị và tôn giáo là 2 đề tài Sầu né bàn cải.
Trước khi Sầu viết những lời cho anh, Sầu đã cầu nguyện Đức Mẹ soi sáng cho Sầu.
Đây là việc Sầu muốn nói đã lâu, nhưng vì Tỉnh Nhi, Sầu không muốn TT khó xử khi phải đứng giửa. Nhưng càng ngày Sầu thấy anh rót mật cho Tỉnh Nhi uống, hướng her theo mục tiêu của anh, rồi mất nhận thức khi nói về một đấng Thiêng Liêng của đạo khác. Khi các bạn CG kia lên tiếng, Sầu cũng đã nói xa gần để họ đừng làm TT khó xử, nhưng rất tiếc, Sầu chỉ làm được tới đó thôi.

Anh đừng đưa cái tự do ngôn luận ra biện hộ cho anh. Anh trả lời mấy câu hỏi của Sầu trên kia đi, Sầu không nói chung chung, và Sầu cũng không có thì giờ đi đọc lại, hay tìm lại những gì anh nói để làm bằng chứng. Khi một người tâm đã mù, làm sao thấy đưọc những điều mình đã làm. Chúa không xử ai hết. Chỉ có ánh sáng từ trái tim Chuá có thể làm điều kỳ diệu.
Sầu không đụng chạm tới tự do tín ngưỡng của anh, không buộc anh có tội vì bỏ đạo CG, vì Sầu nghỉ ai đến với đạo nào là duyên của họ. Sầu chỉ ngạc nhiên tại sao anh đã bỏ đạo CG, thì còn nhắc đến đạo CG làm gì? Không phải anh nên tìm hiểu đạo khác, tìm ra chân lý để cuối đời khi nhắm mắt có người đến dẩn anh đi về Trời sao?
(2022-05-24, 07:53 PM)Tuy duyen Wrote: [ -> ]Hãy ........ Mở lòng

 Mở cái con mịa mày Tuy duyen. Con mịa mày làm ra thằng khốn tồi tàn
Hãy ....... Mở lòng
(2022-05-24, 07:52 PM)Ech Wrote: [ -> ]Chưa từng thấy thằng già nào láu cá chó, chuyên nói chuyện móc lò như thằng già tùy tiện này hihi Becuoi

Nó láu cá chó lắm.
 
Kỳ đó nó còn thân với LTK, có lần nó có tranh cãi gì với Runghoang rồi nó thấy LTK và RH thân thiết với nhau nên nó gài cho 2 người xích mích đến nỗi RH nổi nóng lên mà hihi.
Thằng chó Tuy duyen
(2022-05-24, 07:55 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Xưa nay, Sầu luôn nói chính trị và tôn giáo là 2 đề tài Sầu né bàn cải.
Trước khi Sầu viết những lời cho anh, Sầu đã cầu nguyện Đức Mẹ soi sáng cho Sầu.
Đây là việc Sầu muốn nói đã lâu, nhưng vì Tỉnh Nhi, Sầu không muốn TT khó xử khi phải đứng giửa. Nhưng càng ngày Sầu thấy anh rót mât cho Tỉnh Nhi uống, hướng her theo mục tiêu của anh, rồi mất nhận thức khi nói về một đấng Thiêng Liêng của đạo khác. Khi các bạn CG kia lên tiếng, Sầu cũng đã nói xa gần để họ đừng làm TT khó xử, nhưng rất tiếc, Sầu chỉ làm được tới đó thôi.

Anh đừng đưa cái tự do ngôn luận ra biện hộ cho anh. Anh trả lời mấy câu hỏi của Sầu trên kia đi, Sầu không nói chung chung, và Sầu cũng không có thì giờ đi đọc lại, hay tìm lại những gì anh nói để làm bằng chứng. Khi một người tâm đã mù, làm sao thấy đưọc những điều mình đã làm. Chúa không xử ai hết. Chỉ có ánh sáng từ trái tim Chuá có thể làm điều kỳ diệu.
Sầu không đụng chạm tới tự do tín ngưỡng của anh, không buộc anh có tội vì bỏ đạo CG, vì Sầu nghỉ ai đến với đạo nào là duyên của họ. Sầu chỉ ngạc nhiên tại sao anh đã bỏ đạo CG, thì còn nhắc đến đạo CG làm gì? Không phải anh nên tìm hiểu đạo khác, tìm ra chân lý để cuối đời khi nhắm mắt có người đến dẩn anh đi về Trời sao?

cái này để Thuctinh trả lời trước, nhưng mà quý vị ác lắm, có thể Thuctinh đang yếu, đang mệt mà bị "sức ép tinh thần" kiểu này sợ không chống nổi đâu.

Những thắc mắc của chị thì Td sẽ từ từ nói sau.
(2022-05-24, 07:56 PM)phai Wrote: [ -> ]Nó láu cá chó lắm.
 
Kỳ đó nó còn thân với LTK, có lần nó có tranh cãi gì với Runghoang rồi nó thấy LTK và RH thân thiết với nhau nên nó gài cho 2 người xích mích đến nỗi RH nổi nóng lên mà hihi.

Exactly, tên già nầy là người tâm địa khốn nạn mà, RH thừa biết hơn ai hết, chỉ là bây giờ liên minh với nhau vì quyền lợi trước mắt thôi.
(2022-05-24, 07:56 PM)phai Wrote: [ -> ]Nó láu cá chó lắm.
 
Kỳ đó nó còn thân với LTK, có lần nó có tranh cãi gì với Runghoang rồi nó thấy LTK và RH thân thiết với nhau nên nó gài cho 2 người xích mích đến nỗi RH nổi nóng lên mà hihi.
(2022-05-24, 07:59 PM)Ech Wrote: [ -> ]Exactly, tên già nầy là người tâm địa khốn nạn mà, RH thừa biết hơn ai hết, chỉ là bây giờ liên minh với nhau vì quyền lợi trước mắt thôi.
(2022-05-24, 07:58 PM)Tuy duyen Wrote: [ -> ]cái này để Thuctinh trả lời trước, nhưng mà quý vị ác lắm, có thể Thuctinh đang yếu, đang mệt mà bị "sức ép tinh thần" kiểu này sợ không chống nổi đâu.

Những thắc mắc của chị thì Td sẽ từ từ nói sau.

Thằng chó Tuy duyen

 If you want to play deaf.
(2022-05-24, 07:55 PM)Lảo đại Wrote: [ -> ] Mở cái con mịa mày Tuy duyen. Con mịa mày làm ra thằng khốn tồi tàn

To Chủ thread ThucTinh,

Mạn phép bạn tôi tạm đóng thread này lại vài ngày. Tôi nghĩ bạn Lảo đại chửi rủa quá trớn, mắng cả đến cả mẹ của thành viên là không được.

MT
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25