VietBest

Full Version: Bạn có biết ....
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vân sẽ bắt đầu thread này bằng những đề tài "trung tâm" nhất , đễ chúng ta có thể nắm vững từ "vòng trong" , trước khi chúng ta muốn đi ra hiểu "vòng ngoài"  Hello


Mục lục

5. Chúa chọn mình ? hay mình chọn Chúa ?? ... bạn theo Calvinism ?? hay theo Arminianism ?? ...  Sovereignty of God ?  Free Will ??

6. Hiểu sâu hơn về đề tài Calvinism hay Arminianism

7. Một khi đả được cứu rồi , thì mình sẽ được cứu ................ như vậy có phải là mình đả có A LICENSE TO SIN không ??

8. Sự khác biệt giữa ... Sự Cứu Rổi , Ân Điễn , Đức Tin , Hành Động

9. True Believers vẫn phải đối diện , vật lộn với tội lỗi

10. Signs cho thấy mình có "Genuine" Faith .... được trích ra từ 1 Giăng
Mục lục 2
Mục lục 3
Mục lục 4
Chúa chọn mình ? hay mình chọn Chúa ?? ... bạn theo Calvinism ?? hay theo Arminianism ?? ...  Sovereignty of God ?  Free Will ??bây giờ Vân tạm để những điễm chánh ra đây ... rồi từ từ Vân sẽ bổ túc thêm vào những điễm phụ cần thiết ... bạn có thể coi video để hiểu sâu vào chi tiết hơn (thiệt ra nghe - hiểu thì dễ hơn, dịch lại thì khó hơn .. nhưng Vân ráng do my best ở đây)


Calvinism ... có những điễm được viết tắt là ... T U L I P .... CHUÁ CHỌN MÌNH 

- TOTAL DEPRAVITY ... chính bản thân mình đả bị chết về mặt tâm linh , mình không có khả năng tự lựa chọn cho mình được

- UNCONDITIONAL ELECTION ... sự lựa chọn của Chúa hoàn toàn không hề dựa trên những điều kiện như "mình làm gì/thánh thiện/thông minh hơn những người khác" , chính vì vậy mà mình mới được Chúa chọn ... NO ... không hề vì mình làm một điều gì đó mà được Chúa chọn mình ... NO ... ở đây nói Chúa "khởi đầu"

- LIMITED ATONEMENT ... khi Jesus chết trên thập tự giá , Ngài không chết cho tội lỗi của toàn thể nhân loại .. mà Ngài chỉ chết cho tội lỗi của "những người đả được Chúa chọn"

- IRRESISTIBLE GRACE ... nếu mà Chúa đả chọn ai là believer rồi .. thì không có cách nào người đó cưỡng lại được , người đó phải trở thành believer   Admire

- PERSEVERANCE OF THE SAINTS .. một khi mình đả được Chúa chọn rồi , mình có thể "tạm thời" đi lạc xa Chúa ....  nhưng rồi cuối cùng mình cũng phải quay về , mình không thể nào đánh mất được sự cứu rỗi đả dành cho mình  Admire

Arminianism ... MÌNH CHỌN CHUÁ

- mỗi người trong chúng ta đều có thễ tự lựa chọn để được cứu hay không được cứu ... chứ không cần phải chờ đợi Chúa lựa chọn cho chúng ta

- Trong quá khứ , Chúa đả nhìn thấy trướcccccccc ...  là "mình sẽ chọn Chúa" , chính vì thấy được điều này trước , để đáp trả lại nên "Ngài đả chọn mình" .... ở đây thì lại nói mình "khởi đầu"

- Jesus chết trên thập tự giá cho toàn thể nhân loại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- con người có thể chống lại Đức Thánh Linh , một khi họ đả quyết định "không là không"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- trên con đường theo Chúa , nếu nữa chừng người đó quyết định bỏ Chúa , thì họ có thể đánh mất đi sự cứu rỗi  ... họ có quyền quyết định I AM NOT IN ANYMORE , I AM OUT  Shy
hihi , hỏi Vân theo nhóm nào à ?? Hallelujah , Vân theo Calvinism , cám ơn Chúa , Ngài đả chọn Vân , và Ngài sẽ không bao giờ đánh mất Vân  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Hiểu sâu hơn về đề tài Calvinism và Arminianism - đây là 2 khoa thần học giải thích về ... SỰ CỨU RỖI NẰM TRONG TAY AI Confused ???  QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUẢ CHUÁ Confused ??  QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUẢ CON NGƯỜI Confused ?? God's sovereignty Confused hay Free Will Confused  ??? 

- cả 2 đều có thễ tóm tắt ở 5 điễm "trái ngược nhau" ,  mình để ý coi sự trái ngược của họ ở từng điễm một như thế nào nhá
Calvinism

- Total Depravity of man ... con người hoàn toàn bị hư mất vì tội lỗi .. chính vì vậy mà con người mất đi khả năng "tự mình đi tìm tới Chúa" ...  giống như 1 người mù ,  họ không có khả năng "tự đi tìm nhà"  

- Election is Unconditional ... Chúa chọn mình hoàn toàn dựa trên Ý Muốn của Ngài  ... chứ không hề dựa trên ... à tại vì mình sẽ thế này , tai vì mình sẽ thế kia , no

- The Atonement is limited ... Khi chết trên thập tự giá , Chúa Jesus chỉ chết cho tội của những người đả được chọn (The Elect)

- God's grace is irresistible ... một khi Chúa đả chọn ai nhận sự cứu rỗi , thì người đó nhất đinh "phải" bước tới nhận sự cứu rỗi , không được phản kháng  Admire

- Perseverance of the saints ... ai đả được Chúa chọn rồi thì sẽ nắm giữ niềm tin , họ có thể "tạm thời" đi xa Chúa , nhưng họ không thể "vĩnh viễn" đi xa Chúa được .. vì Chúa sẽ mang họ về lại với Ngài


Arminianism

- Partial Depravity of man ... con người chỉ bị dơ bẫn vì tội lỗi .... nhưng không tới nỗi họ không có khả năng "tự mình đi tìm tới Chúa" .... giống như 1 người mới bị chột thôi , họ cũng còn có khả năng "tự đi tìm nhà

- Election is Conditional ... Chúa chọn mình dựa trên Ngài biếtttttt trướcccccc là mình sẽ tin vào Chúa Jesus .... cái quan trọng là mình "initiate/bắt đầu" , theo sau đó ,  Ngài chọn mình

- The Atonement is unlimited ... Khi chết trên thập tự giá , Chúa Jesus chết cho tội lỗi của toàn thể nhân loại ... nhưng cái chết của Ngài "vô hiệu nghiệm" cho tới khi 1 người nào đó quyết định trở thành "believer"

- An individual can resist the grace of God ... Chúa gọi "tất cả mọi người" nhận sự cứu rỗi .... tuỳ theo chúng ta muốn nhận hay không muốn nhận , sự quyết định cuối cùng hoàn toàn nằm trong tay chúng ta

- Conditional Salvation ... vì họ là người  quyết định tin hay không tin ... nên nữa đường , họ có quyền gãy gánh , nói là không tin vào Chúa Jesus nữa 

à há , vậy trong sự tranh cải này , ai là người đúng , thì mình phải coi câu Kinh thánh này


Giăng 6:39

39 Vả, ý muốn của Ðấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt.Giăng 18:9

9 Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con.
NẾU DỰA VÀO 2 CÂU KINH THÁNH TRÊN , THÌ MÌNH THẤY CALVINISM ĐÚNG ... VÌ MỘT KHI CHUÁ ĐẢ GIAO AI VÀO TAY CHUÁ JESUS RỒI , THÌ NGÀI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT NHỮNG NGƯỜI ĐẢ ĐƯỢC GIAO VÀO TAY NGÀI ... CHUÁ JESUS CÓ A GOOD RECORD GIỮ NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐẢ ĐƯỢC GIAO VÀO TAY NGÀI ... ôi cãm tạ Đức Chúa Trời , cãm tạ Chúa Jesus , cãm tạ Chúa Thánh Linh ... Amen
Một khi đả được cứu rồi , thì mình sẽ được cứu ................ như vậy có phải là mình đả có A LICENSE TO SIN không ??

trong  video này có nhiều chi tiết trong đó , nhưng let me put it this way trước nhá


Vân chỉ nói những điểm chánh thôi ... nếu bạn muốn coi thêm những điểm phụ , thì bạn coi video trên  Hello
NHỮNG ĐIỄM CHÁNH (nó hơi có vẽ đi lòng vòng 1 chút xíu , Vân ráng nói as clear as I can , bạn cần phải suy nghĩ từng ý mà Vân muốn nói ở đây nhá)


- mình nhận được SỰ CỨU RỖI , là nhờ vào ÂN ĐIỄN , chứ không phải nhờ vào BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO CUẢ MÌNH ... mình không thể nói với người ta "tại vì tui làm 101 chuyện , bạn làm chỉ được 50 chuyện , nên tui được sự cứu rỗi , còn bạn thì không được sự cứu rỗi" ... no  no  no , mình không nói được như vậy  Disappointed-face4- nhưng để nhận được ÂN ĐIỄN này , thì mình phải có ĐỨC TIN THIỆT / GENUINE FAITH .... có nhiều người vỗ ngực mình nói "tui có đức tin - bằng miệng" .. người khác có thễ tin họ .. nhưng họ không lường gạt được Chúa ... đối với những người "có đức tin bằng miệng" .. thì ngay từ lúc đầu , Chúa đả KHÔNG biết họ là ai , và họ KHÔNG hề nhận được Ân điễn ngay từ thời điễm bắt đầu ... nên mình KHÔNG thể đem câu ONCE SAVED IS SAVED để nói về họ , vì họ KHÔNG được saved ở ban đầu , thì sao họ được saved vào cuối cùng  Confused - vậy làm sao mình biết ĐỨC TIN CUẢ HỌ THIỆT / GENUINE FAITH ?? ... ở đây là mình nhìn vào HÀNH ĐỘNG của họ ....  nếu họ nói tin , nhưng họ không ngại ngùng phạm tội , thì họ có "đức tin bằng miệng" ... nếu họ nói tin , mà họ sợ nhúng tay vào tội lỗi , thì họ có "đức tin thiệt / Genuine faith

MÌNH PHẢI HIỂU CÁI QUAN TRỌNG Ở ĐÂY LÀ ....

CÂU TRÊN DÀNH CHO AI ???

- DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN THIỆT ... VÌ HỌ NHẬN ĐƯỢC ÂN ĐIỄN TỪ LÚC BAN ĐẦU .... VOILA ... ONCE SAVED IS ALWAYS SAVED
VÀ KHÔNG DÀNH CHO AI ???

- KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN BẰNG MIỆNG ... VÌ HỌ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC ÂN ĐIỄN TỪ LÚC BAN ĐẦU .. THÌ HỌ KHÔNG ĐƯỢC SAVED TỪ LÚC BAN ĐẦU .. THÌ SAO LẠI CÓ ONCE SAVED IS ALWAYS SAVED  Confused  .. giống như người không có đồng xu trong túi , thì sao lại nói tiền của họ sẽ mãi mãi ở trong túi ?? vì không có đồng xu , tức là cũng sẽ không có đồng xu nào cả  Face-with-rolling-eyes4
NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN THIỆT ... BIẾT SỢ PHẠM TỘI

NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN BẰNG MIỆNG ... THẢN NHIÊN PHẠM TỘI

NÊN CÂU TRÊN KHÔNG THỂ GỌI LÀ "A LICENSE TO SIN" , VÌ DÀNH CHO NGƯỜI BIẾT SỢ PHẠM TỘI , CHỨ KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI THẢN NHIÊN PHẠM TỘI
Sự khác biệt giữa  .. Sự Cứu Rỗi , Ân Điễn , Đức TinHành Động 4 chữ này khiến cho nhiều believers lầm lẫn , không hiểu rỏ nghĩa của từng chữ một

ở đây Vân ráng nói trong dạng đơn giãn nhất , để các bạn biết sự khác biệt giữa 4 chữ này nhá Sự Cứu Rỗi .... à há , mình được cứu , mình được vào thiên đàng ở đời đời bên cạnh Chúa ... Hallelujah  AdmireÂn điễn ... là cái gì mình KHÔNG xứng đáng nhận được , nhưng mình nhận được .. Vân cho tĩ dụ , mình không học bài , mà mình thi đậu , đây là Ân điễn , vì mình nhận được cái mà mình KHÔNG xứng đáng để nhận đượcSự Cứu Rổi là Ân điễn ... vì không có 1 ai trong chúng ta xứng đáng để nhận sự Cứu rỗi , vì mọi người chúng ta đều phạm tội ... không ai dám vỗ ngực mình , nói "tui không hề phạm tội"  vahidrk1
Để nhận được Ân điễn này (= Sự Cứu Rổi này) ... có điều kiện không ??

Dạ , thưa có điều kiện  Thumbs-up4


Điều kiện để nhận Ân điễn/Sự Cứu Rổi này là ... mình phải có Đức Tin Thiệt ... là Genuine Faith ... chứ không phải là Đức tin giả , Đức tin trót lưỡi đầu môi , Đức tin lỗ miệng nha 

- anh có Đức tin thiệt ... voila .. anh nhận được Ân điễn , anh nhận được Sự Cứu Rổi

- anh chỉ có Đức tin trót lưỡi đầu môi ... voila ... anh chẵng nhận được cái gì cả .. Nil .. None .. Zero

Mà làm sao biết Đức tin anh thiệt ?? hay giã ???

cái này nhìn vào Hành động của anh  .... (nên nhớ Hành Động KHÔNG mang Ân điển tới cho anh ... Hành Động chỉ là cái MIRROR cho biết Đức tin anh thiệt ?? hay giả ??)   Confused Confused

- anh biết sợ phạm tội ... voila ... anh có Đức tin thiệt

- anh tĩnh bơ phạm tội ... voila ... anh có Đức tin giả 
vậy câu ONCE SAVED IS ALWAYS SAVED

- chỉ dành cho những người có Đức Tin Thiệt = những người biết sợ phạm tội

- KHÔNG dành cho những người có Đức Tin Giả = những người tĩnh bơ phạm tội


NẾU HIỂU NHƯ VẬY , THÌ MÌNH BIẾT .. CÂU NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ CÓ Ý NGHĨA ... A LICENSE TO SIN ĐƯỢCnếu ban đầu mình CÓ tiền trong túi , thì mình còn nói tiền này sẽ mãi mãi nằm trong túi mình 

chứ nếu ban đầu mình KHÔNG HỀ CÓ tiền trong túi , thì làm sao mình có thể nói tiền này sẽ mãi mãi nằm trong túi mình được ??

cũng vậy .. nếu ban đầu mình CÓ Sự Cứu Rỗi trong túi , thì mình mới nói Once Saved is always Saved

chứ nếu ban đầu mình KHÔNG HỀ CÓ Sự Cứu Rỗi trong túi , thì sao mình có  thể nói Once Saved is always Saved , vì mình có được Saved bao giờ đâu ??  

Suytu
True Believers vẫn phải đối diện , vật lộn với tội lỗi- như Vân đả nói ... Hành động KHÔNG mang lại cho mình Sự Cứu Rỗi ... Hành động chỉ là cái MIRROR cho mình thấy Đức Tin mình là thiệt hay giả ... nếu mình sợ phạm tội thì mình có Đức Tin thiệt .. nếu mình thãn nhiên phạm tội thì mình có Đức Tin giả ... chỉ có Đức Tin thiệt mới nhận Sự Cứu Rỗi , còn Đức Tin giả thì KHÔNG nhận được Sự Cứu Rỗi (NGAY TỪ LÚC BAN ĐẦU)

- qua điễm kế tiếp mà mình phải suy nghĩ là .... nếu nói như vậy , bộ hễ mình phạm tội là mình có Đức Tin giả sao ???

- Rô ma 7:14-25 , Paul cho thấy ông vật lộn với tội lỗi , ông làm những điều mà ông không muốn làm , vì ông biết đó là tội lỗi

- Chúa sẽ nhìn thấy điểm này trong lòng mình ... Ngài sẽ phán xét mình ở trong hoàn cãnh nào  Confused  , đễ Ngài nhận định ... Đức tin mình là thiệt hay giả  Admire

- giống như cha mẹ nhìn con cái ... biết nó "cố tình hay vô tình" phạm tội  

- thì Chúa cũng nhìn mình  .. biết mình "cố tình hay vô tình" phạm tội 


Rôma 7:14-25

14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.
16 Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.
17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.
18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;
19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.
20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.
21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.
22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng;
23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.
24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?
25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Ðức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tộibây giờ để nói như vầy cho dễ hiểu

- vì Adam và Eva ngay từ ban đầu đả phạm tội ... là con cháu , chúng ta sanh ra , ai cũng có  "the sin nature/the flesh" trong mình ... chúng ta không cần dạy 1 đứa nhỏ phạm tội , thì tự động nó cũng đả biết phạm tội ... điều này cho thấy là con người , ai trong chúng ta sanh ra cũng có sẵn "the sin nature/the flesh" trong mỗi một chúng ta


- unbelieverbeliever với đức tin giã ... có điễm giống nhau ...  họ thoải mái , không có problem gì với  "the sin nature" này của họ


- nhưng believer với đức tin thiệt ...  bên trong họ thường xuyên có sự chiến đấu giữa "Đức Thánh Linh" và "the sin nature" ... họ muốn sống theo "Đức Thánh Linh"  & ghét "the sin nature"  ... ghét tới mức độ mà Paul phải nói trong câu 24 "khốn nạn cho tôi , ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này" ... rồi cũng sẻ có 1 ngày , chúng ta thoát khỏi thân thể hay chết này , để "hoàn toàn thoát khỏi the sin nature"  ... nhưng trong thời gian hiện tại ,  một khi chúng ta vẫn còn sống trên trần gian , là chúng ta vẫn còn phải chiến đấu , và nhờ vào sức mạnh của "Đức Thánh Linh" để chiến thắng được "the sin nature" ...


[Image: Study-Japanese-Kanji-for-good-and-evil.jpg]


- trong Kinh thánh Rôma 7:14-25 ... Paul cho biết  ông là 1 sinner đả được cứu  nhưng vẩn còn phài sống trong a carnal bodythường xuyên có những trận đánh lộn giữa "the flesh" vs "the Holy Spirit"

- trong Kinh thánh 1 Tim 1:15 ... Paul cho biết "Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu."

- ông đả rất thành thật khi tự đánh giá mình như vậy ... nhờ vào sự thành thật này , mà ông đi tới kết luận ... "ông là 1 người khốn khổ .. cần phải được giải cứu ... không phải giải cứu khỏi HÌNH PHẠT CUẢ TỘI LỖI - VÌ NÓ ĐẢ ĐƯỢC TRẢ GIÁ TRÊN CÂY THẬP TỰ ... mà  là giải cứu khỏi QUYỀN LỰC CỦA TỘI LỖI"


đây cũng là 1 bài học cho chúng ta suy nghĩ ... để chúng ta cũng biết định giá mình 1 cách thành thật ... và cầu xin Chúa giúp mình thoát khỏi QUYỀN LỰC CUẢ TỘI LỖIđể ý cái trên Vân nói

- không phải giải cứu khỏi "HÌNH PHẠT/PUNISHMENT" của tội lỗi .... vì punishment này đả được giải cứu trên thập tự giá của Chúa Jesus  Admire

- nhưng phải giải cứu khỏi "QUYỀN LỰC/POWER" của tội lỗi ... để nó không còn bắt mình tiếp tục phạm tội

2 cái này khác nhau nhé  Tulip4
Signs cho thấy mình có "Genuine" Faith .... được trích ra từ 1 Giăng


1. Do you enjoy having fellowship with Christ and His redeemed people? (1 John 1:3)

2. Would people say you walk in the light, or walk in the darkness? (1 John 1:6-7)

3. Do you admit and confess your sin? (1 John 1:8)

4. Are you obedient to God’s Word? (1 John 2:3-5)

5. Does your life indicate you love God rather than the world? (1 John 2:15)

6. Is your life characterized by "doing what is right"? (1 John 2:29)

7. Do you seek to maintain a pure life? (1 John 3:3)

8. Do you see a decreasing pattern of sin in your life? (1 John 3:5-6) [Note: this refers to not continuing in sin as a way of life, not a total absence of sin.]

9. Do you demonstrate love for other Christians? (1 John 3:14)

10. Do you "walk the walk," versus just "talking the talk"? (1 John 3:18-19)

11. Do you maintain a clear conscience? (1 John 3:21)

12. Do you experience victory in your Christian walk? (1 John 5:4)*****


1. mình có enjoy dành thời gian của mình ... cho Chúa Jesus và những believers khác không ??

2. mình nhận thấy là mình đang bước đi trên con đường sáng ? hay đang bước đi trên con đường tối ?

3. mình có "nhận & xưng" tội của chính mình không ?

4. mình có "vâng theo những lời Chúa dạy không" ?

5. cuộc sống mình cho thấy .. mình đang yêu Chúa ?? hay mình đang yêu cuộc đời này ??

6. cuộc đời mình có phản ảnh lên việc "mình chỉ làm những điều gì đúng mà thôi" không ??

7. mình có tìm cách làm sao để có được 1 đời sống trong sạch không ?

8. mình có thấy tội lỗi trong đời sống mình càng ngày càng giãm xuống không ?? ... cái này không phải nói là "1 đời sống không còn tội" ... nhưng nói là "mình có ý từ bỏ tội lỗi trong đời sống mình không"

9. mình có yêu thương những believers khác không ??

10. mình có "làm những gì mình nói" hay chỉ "nói những gì mình chẳng làm" không ??

11. mình có "không hổ thẹn với lương tâm" không ???

12. có bao giờ mình cảm thấy chiến thắng tội lỗi trên bước đường theo Chúa không ?(Vân dịch theo sự suy nghĩ của mình ... các bạn có thể không cần dịch , nhưng hiểu những gì bản tiếng anh viết được , là tốt rồi  Thumbs-up4)