VietBest

Full Version: Góc Phó Nhòm
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: DSC02259.jpg]

[Image: DSC02261.jpg]

[Image: DSC02265.jpg]

[Image: DSC02266.jpg]

[Image: DSC02271.jpg]

[Image: DSC02268.jpg]
[Image: DSC02260.jpg]

[Image: DSC02263.jpg]

[Image: DSC02264.jpg]

[Image: DSC02267.jpg]

[Image: DSC02270.jpg]

[Image: DSC02269.jpg]

Năm nay bị lệnh giới nghiêm cả quốc gia, nên hõng có lang thang chụp được :full-moon-with-face4:
(2020-03-28, 09:07 AM)Tàu Hũ Wrote: [ -> ][Image: DSC02260.jpg]

[Image: DSC02263.jpg]

[Image: DSC02264.jpg]

[Image: DSC02267.jpg]

[Image: DSC02270.jpg]

[Image: DSC02269.jpg]

Năm nay bị lệnh giới nghiêm cả quốc gia, nên hõng có lang thang chụp được :full-moon-with-face4:


Hello Tàu Hũ,

Uổng ha...hoa đẹp   10_point  mà bị giam sau hàng rào kẻm gai... Crying-face4 

Hoa xuân sắc thắm tươi màu
Đỏ, vàng, xanh, tím theo nhau nở bừng
Nắng vàng thơm ngát hương lừng
Trời xanh mây trắng muôn từng gió lên

Buồn thay kiếp sống đảo điên
Hàng rào giây kẽm bạc tiền nhân gian!   Dancer_4
Tàu Hủ ơi hoa đẹp quá . Thumbs-up4

Hoa đây rồi mà người chụp hình Hoa đâu rồi nhỉ ? Lol
(2020-03-28, 09:07 AM)Tàu Hũ Wrote: [ -> ][Image: DSC02260.jpg]

[Image: DSC02263.jpg]
[url=https://postimages.org/][/url]

Năm nay bị lệnh giới nghiêm cả quốc gia, nên hõng có lang thang chụp được :full-moon-with-face4:

hoa tươi đẹp lắm Clap  hình hoa này là tên gì đó ? Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2020-03-28, 07:29 PM)BVCN Wrote: [ -> ]Chân tình....

Vợ chồng ông đó hả Tơ tằm?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2020-03-28, 08:24 PM)BVCN Wrote: [ -> ]Bà nhìn con mắm nào mà nói vợ tui vậy ?.... Tui giờ, nhiều quá phải đọc social security  # thì tui mới identify ai là ai được à...

Nổ quá banh xác giờ  Rollin Rollin

Ông posted nhạc không coi ai trong đó hả Rolling-on-the-floor-laughing4
(2020-03-28, 08:33 PM)BVCN Wrote: [ -> ]Tui nghe nhạc chứ đâu có nhìn video đâu... Sao vậy? X- rate hả...?

Không, tại tui thấy có 1 anh 1 chị trong video nên hỏi là ai Rolling-on-the-floor-laughing4
(2020-03-28, 09:32 AM)mytheyeuco1 Wrote: [ -> ]Hello Tàu Hũ,

Uổng ha...hoa đẹp   10_point  mà bị giam sau hàng rào kẻm gai... Crying-face4 

Hoa xuân sắc thắm tươi màu
Đỏ, vàng, xanh, tím theo nhau nở bừng
Nắng vàng thơm ngát hương lừng
Trời xanh mây trắng muôn từng gió lên

Buồn thay kiếp sống đảo điên
Hàng rào giây kẽm bạc tiền nhân gian!   Dancer_4

Bài thơ rất dễ thương Tulip4
(2020-03-28, 01:58 PM)Bee Wrote: [ -> ]Tàu Hủ ơi hoa đẹp quá . Thumbs-up4

Hoa đây rồi mà người chụp hình Hoa đâu rồi nhỉ ? Lol

Đây đây, ngồi 1 góc nè Bee :kiss:
(2020-03-28, 05:04 PM)guest1221 Wrote: [ -> ]hoa tươi đẹp lắm Clap  hình hoa này là tên gì đó ? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tàu hũ cũng hõng biết luôn, thấy đẹp chụp dị hà Biggrin
[Image: SAM-1921.jpg]

[Image: SAM-1926.jpg]

[Image: SAM-1925.jpg]

[Image: SAM-1923.jpg]

[Image: SAM-1922.jpg]
 
Thiên nhiên vào sáng
[Image: SAM-1929.jpg]

[Image: SAM-1943.jpg]

[Image: SAM-1930.jpg]

[Image: SAM-1935.jpg]

[Image: SAM-1940.jpg]

[Image: SAM-1944.jpg]
[Image: SAM-1955.jpg]

[Image: SAM-1954.jpg]

[Image: SAM-1946.jpg]

[Image: SAM-1945.jpg]
[Image: SAM-1927.jpg]

[Image: SAM-1942.jpg]

[Image: SAM-1941.jpg]

[Image: SAM-1932.jpg]

[Image: SAM-1928.jpg]

[Image: SAM-1931.jpg]

[Image: SAM-1952.jpg]