VietBest

Full Version: THE END TIMES
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Trong thread này mình tìm hiểu Kinh thánh đả nói gì về ... THE END TIMES


Vân sẽ cố gắng đi chậm thiệt chậm ... cho các bạn hiểu được ... THE END TIMES CÓ TẤT CẢ MẤY GIAI ĐOẠN TRONG ĐÓ 


THE END TIMES ... tạm thời Vân dịch là ... TẬN THẾ nhá 


nói Tận Thế ... không phải chỉ là 1 ngày nào đó Tận thế thôi ... mà nó trải qua 1 giai đoạn , hay nói đúng ra là ... nhiều giai đoạn .. mình sẻ từ từ nghiên cứu ở đây  Hello
i. Giai đoạn HOẠN NẠN

ii. The Rapture (Jesus' first coming IN THE CLOUD)

iii. The 7 year tribulation

iv. Jesus' second coming (ON THE WHITE HORSE)

v. The battle of Armageddon

v. The Millenium

vi. The final rebellion

vii. The Judgment day
i. Giai đoạn Hoạn nạn Mat 24:2-14


Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.

Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.

nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.

Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.

Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kémđộng đất.

Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.

Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.

10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.

11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.

12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.

13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.

14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Ở trong đoạn Kinh thánh trên, mình thấy những điễm gì báo cho mình ... rằng chúng ta đang .... gần gần gần đi tới ngày tận thế (The End Times)


- sẽ có nhiều tiên tri giã, tự nhận mình là Đấng Christ , để lường gạt lòng tin của nhiều người

- giặc giã

- đói kém

- động đất 

- VÌ DANH CHUÁ, MÀ NHIỀU NGƯỜI SẼ BỊ GHEN GHÉT

- có 1 số believers sẽ nguội lạnh đi đức tin của mình .... nhưng ai bền lòng cho tới giờ phút cuối cùng thì sẻ được cứu 

- Tin lành sẽ được rao giãng ra khắp cùng trái đất ... là điều mà chúng ta đang thấy hiện nay .. mình vào internet , mình có thể được nghe và hiểu những gì Chúa đả làm cho mình 

****
Nếu mình "chịu khó ngồi suy nghĩ" .. thì mình sẻ thấy 

- những cái này đang lãng vãng chung quanh mình ... nếu nghe tin tức , thì nó tràn đầy trên tin tức ... vấn đề là ... chỉ vì mình KHÔNG CHỊU MỞ MẮT RA NHÌN, NÊN MÌNH KHÔNG THẤY ĐƯỢC NHỮNG CHUYỆN NÀY ĐANG XÃY RA CHUNG QUANH MÌNH 
- thêm vào chuyện bịnh hoạn ... nơi này nổi lên bịnh này , nơi kia nổi lên bịnh nọ ... nếu chổ mình đang sống không có bịnh, mình cho rằng mình đang ở thiên đàng ... còn chổ nào đang có bịnh , thì mình cho rắng chổ đó là địa ngục ... mình đừng nên có sự suy nghĩ sai lầm như vậy   vahidrk1


tỉ dụ , ở VN , có nhiều vụ hối lộ , chính phủ không bắt hết những ổ hối lộ đó , mà chính phủ chỉ bắt 1-2 ổ để làm bài học cho những ổ khác thôi ... để biết sợ mà sống đúng .... những ổ nào bị bắt có thể được coi như là "random, hên xui may rủi" ... nhưng với Chúa , không có chuyện "random" trong đó , Ngài làm điều gì cũng có mục đích riêng của Ngài 


CHỔ NÀY BỊNH HOẠN

CHỔ KIA CHIẾN TRANH

CHỔ NỌ ĐỘNG ĐẤT

ĐỂ NHẮC CHO MÌNH BIẾT ... THỜI ĐIỂM ĐẢ TỚI GẦN , SÁT ĐÍT MÌNH RỒI .. HÃY CHUẪN BỊ SỐNG SAO CHO MÌNH THOÁT KHỎI ... SỰ PHÁN XÉT ... COMING UPChúa cho chổ này bịnh hoạn, chổ kia thiên tai, không phải cho mình thấy "mình đang thiên đàng, hay họ đang địa ngục"

mà cho mình thấy "chuyện đó cũng có thể xảy ra cho mình bất cứ lúc nào" .. nếu mình không biết sữa đổi , sống đúng


- giống như chuyện thời ông Noah .. Chúa kêu ông làm 1 cái ark , con tàu , để chuẫn bị cho ngày Ngài sẽ đổ trận đại hồng thuỷ xuống ... mọi người chung quanh Noah chắc cười ông  Rollin Rollin  , chổ này không có biễn , mà ông làm con tàu để làm gì ... họ cười hahahahahahahahh hahahahaah ông , nói ông khùng điên , nói ông ngu

ông không nói gì cả , ông cứ tiếp tục thực hiện những gì Chúa muốn ông làm

ĐÙNG 1 CÁI , CHUÁ ĐỔ MƯA XUỐNG , NƯỚC DÂNG LÊN VÀ DÂNG LÊN TRONG 40 NGÀY ĐÊM LIÊN TIẾP  ... NHỮNG NGƯỜI CƯỜI ÔNG HAHAHAHAHAHA BỊ CHÌM NGẬP TRONG CƠN ĐẠI HỒN THUỶ  Astonished-face4 Astonished-face4

CHỈ 1 MÌNH GIA ĐÌNH ÔNG SỐNG , CÙNG VỚI NHỮNG CON VẬT , TỬNG CẶP , ÔNG ĐƯA LÊN TÀU

NHỮNG KHOA HỌC GIA KHÔNG HẲN MUỐN CHỨNG MINH NOAH'S ARK ... NHƯNG HỌ MUỐN TÌM HIỂU .. CÓ QUÃ THẬT , LÀ CÓ CƠN ĐẠI HỒNG THUỶ XÃY RA VÀO THỜI MÀ KINH THÁNH NÓI KHÔNG ???

Luca 12:54-55


54 Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy.

55 Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy.


Chúa cho tỉ dụ này để dạy cho mình biết 

- khi mình thấy mây đen ... thì mình biết mưa sắp đổ xuống 

- hay khi mình thấy không khí lạnh dưới zero độ ... thì mình biết tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào VẬY KHI MÌNH THẤY NHỮNG HOẠN NẠN, THIÊN TAI XÃY ĐẾN .............. LÀ MÌNH BIẾT GIAI ĐOẠN THE END TIMES ĐANG TỚI SÁT ĐÍT MÌNH RỒI ĐÓ 
hay còn có thêm đoạn Kinh thánh có cùng chung ý như vậy


Mình thấy thế này .......... là mình biết cái kia tới gần kề rồi đó 

Mình thấy hoạn nạn thiên tai ... là mình biết THE END TIMES đang tới gần kề rồi đó 
Mat 16:2-3

Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ.

Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các người biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!(thấy trời mây đen, thì biết mưa sắp tới ............... nhưng lại không thấy hoạn nạn thiên tai, sẽ dẫn tới THE END TIMES sao ??  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:)

***
But He replied to them, "When it is evening, you say, 'It will be fair weather, for the sky is red.'

"And in the morning, 'There will be a storm today, for the sky is red and threatening.' Do you know how to discern the appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times?
tạm thời mình hiểu


I. GIAI ĐOẠN HOẠN NẠN (chiến tranh , bịnh hoạn , động đất , đói kém , con người giết hại lẫn nhau , mất niềm tin với nhau .. TIN LÀNH ĐƯỢC RAO GIÃNG RA KHẮP NƠI , NHẤT LÀ TRÊN INTERNET)


- sẻ đóng vai trò như "đám mây đen" .... BÁO ..... cho mình biết "mưa sắp đổ xuống" ... hay nói đúng ra ... THE END TIMES, TẬN THẾ SẮP TỚI GẦN RỒI mình đừng nhìn ... chổ này bịnh hoạn , chổ kia thiên tai , chổ nọ chiến tranh

mà vội vàng cho rằng .. mình thiên đàng , họ địa ngục  vahidrk1CHUÁ CHỌN HỌ ĐỂ LÀM BÀI HỌC NHẮC NHỞ MÌNH ĐÓ

MÌNH MÀ KHÔNG SỮA ĐỔI , MÌNH CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG LÀM BÀI HỌC , ĐỂ NHẮC NHỞ NGƯỜI KHÁC ... BẤT CỨ LÚC NÀO 
[Image: imrs.png]
Vân sẽ cố gắng đi rất chậm ... cho các bạn hiểu được 


để thay đổi không khí , mình nghe nhạc ... relax nhá  HelloĐi trong Ý Cha


Khi đứng trước kẽ thù , đây là đoạn Kinh thánh mình nên nằm lòng


Thi thiên 23

1 Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.
2 Tê sa lô ni ca 1:5-10


Ðó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Ðức Chúa Trời, Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, và vì nước đó mà anh em chịu khổ.
Vả, theo sự công bình Ðức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em,
cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Ðức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng,
báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Ðức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,
10 tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em.
Đố ai "thích" chọc giận Đức Chúa Trời bằng cách thờ thần này thần kia ... thì xin đọc đoạn Kinh thánh này ... và suy nghĩ ... hard  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:  ... đây là Lời Chúa, không phải lời của Vân  Hello

đọc xong ... AI CÓ GIỎI ... muốn tấn công , thì tấn công Chúa , đừng tấn công Vân ... muốn chữi , thì chữi Chúa , đừng chữi Vân  :dance: :dance: Phục truyền 32:35


16 Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác, Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc;


17 Tế lễ những ma quỉ chẳng phải là Ðức Chúa Trời, Quì lạy các thần mà mình chưa hề biết, Tức là các thần mới vừa đến ít lâu, Mà tổ phụ các ngươi không kính sợ.

18 Ngươi không kể đến Hòn Ðá sanh mình. Và quên Ðức Chúa Trời đã tạo mình.  :78: :78: :78:

19 Ðức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình.

20 Ngài có phán: Ta sẽ giấu mặt ta, Ðể xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao; Vì là một dòng dõi gian tà, Là những con cái không có lòng trung tín.

21 Chúng nó giục ta phân bì, vì cúng thờ thần chẳng phải là Ðức Chúa Trời, Lấy sự hư không mà chọc giận ta; Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, Lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó.

22 Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, Cháy cho đến đáy sâu âm phủ, Thiêu nuốt đất và thổ sản, Cùng cháy đốt nền các núi.

23 Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, Bắn chúng nó hết các tên ta.

24 Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, Và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng, Và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó.

25 Ngoài thì gươm dao, Trong thì kinh khủng Sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh, Và con đang bú, luôn với người già bạc Ðều bị diệt vong.

26 Ta nói rằng: Ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, Diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người.

27 Song sợ thù nghịch nhiếc nhóc, Kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, La rằng: Tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, Chớ chẳng phải Ðức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu!

28 Vì là một dân mất trí, Trong lòng không có thông minh!

29 Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, Ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ!
Rôma 12:19

19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
Hê bơ rơ 10:30-31

30 Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình.

31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!
[Image: evil.jpg?format=1500w][Image: hebrews10_30-31.jpg]
Still

[Verse 1]
Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God[Verse 2]
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God[Post-Chorus]
Know You are God, oh yeah
Know You are God, oh know You are God
Know You are God, know You are God


[Interlude]


[Verse 2]
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm (Oh, yes I will)
Father, You are King over the flood
And I will be still, know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm (Yes I will, yes I will)
Father, You are King over the flood
And I will be still, know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God
[Outro]
Oh, yes You are, oh, yes You are
Oh God, oh God
I will be still, oh God
[Image: when-the-oceans-rise-and-thunders-roar-i...631484.png]


[Image: 4344702_3b4ec.gif]


[Image: tumblr_mn30ywtbCh1qbjfsho1_500.gifv]


[Image: ImprobableDampAntarcticgiantpetrel-size_restricted.gif]
[Image: maxresdefault.jpg]
[Image: df0a2ae9063f4f442e4ee0367f338afe.jpg]
[Image: Omnipotent.JPG]
Pages: 1 2 3