VietBest

Full Version: Kinh thánh có cấm ăn thịt không ???
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
đầu tiên mình phải hiểu ... CHÚA DỰNG NÊN MUÔN LOÀI 


- từ thực vật

- cho tới động vật 


thì cũng đều do Chúa dựng nên


vậy mình tìm hiểu xem Kinh thánh có cấm mình ăn cái này ... hay cấm mình ăn cái kia không 


Hello


1. mình biết Chúa Jesus có ăn cá Luca 24:42-43

42 Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.

43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.
2. Chúa Jesus feed 5000 + người với 2 con cá và bánh mì ... (nếu Ngài nói người ta không ăn cá được, thì dĩ nhiên Ngài sẽ không feed người ta cá)Mat 14:17-21

17 Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi.
18 Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta.
19 Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.
20 Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ.
21 Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít.
3. Trước trận đại hồng thuỷ (với Noah's ark) .... Chúa cho ăn "rau cải"


Sáng thế ký 1:29

29 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
Tulip4 Tulip4 Tulip4
Sau trận đại hồng thuỷ ... Chúa cho ăn "thịt"


Sáng thế ký 9:2-3

Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi.

Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.
4. Peter leo lên mái nhà cầu nguyện , thì ông đói bụng , và bị xĩu ... trong khi xĩu, thì ông nhận được khải thị của Chúa .... có những con thú nằm trên tấm khăn lớn, kêu Peter hãy dậy làm thịt nó ăn đi ... ông không dám vì cho rằng nó dơ dáy ... nhưng sau đó ông nhận được mệnh lệnh là nó sạch chứ không dơ , ông được quyền ăn nó


Công vụ 10 


Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện.
10 người đói và thèm ăn; khi người ta đương dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi.
11 Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất:
12 thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời.
13 Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn.
14 Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ.
15 Tiếng đó lại phải cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Ðức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.
Ngài cho cái gì thì ăn hết 🙏
Vân thấy bà con ngồi cải qua cải lại 

không biết ... ai đúng ai sai


thì Vân nghĩ ... mình nên tìm hiểu xemĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. NÓI GÌ 

NẾU ĐẤNG ĐÓ NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĂN ... THÌ DĨ NHIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĂN

CÒN ĐẤNG ĐÓ CHO MÌNH ĂN ... MÌNH LẤY QUYỀN GÌ MÀ CẤM NGƯỜI TA KHÔNG ĐƯỢC ĂN

WHO DO THEY THINK THEY ARE ??? GOD ???  Disappointed-face4

Vân ko cần biết bà TH nói ... hay ông sư nào đó nói .... họ không phải là God ... họ không phải là Creator ... nên họ không có quyền ra lệnh cho người ta .. ăn được cái này, không ăn được cái kia  vahidrk1
5. Rôma 14 

Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi.

Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Ðức Chúa Trời đã tiếp lấy người.

đoạn Kinh thánh này nói gì 

- những người có đức tin mạnh ... họ tin là họ có thể ăn được cả mọi thứ

- những người có đức tin yếu ... thì họ chỉ ăn rau thôi


 MÌNH KHÔNG ĐOÁN XÉT VỚI NHAU VỀ CHUYỆN ... NGƯỜI TA MUỐN ĂN UỐNG CÁI GÌ ... DUH  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
6. Yes


thiệt sự trong Lê vi 11 có cấm ăn "con này, hay con kia"


nhưng không hề có 1 câu nào cấm ăn THỊT 1 cách tỗng quát 

mờ link này để đọc Lê vi ký 11 ............  https://wordproject.org/bibles/vt/03/11.htm#0   Hello
7. Chúa Jesus nói "đồ ăn vào miệng không dơ ... nhưng những gì phát ra mới gọi là dơ" ... ác tưởng, dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, ganh đổ, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồngMark 7

18 Ngài phán rằng: Vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao?
19 Vả, sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo, như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch.
20 Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người!
21 Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người,
22 tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.
23 Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.
tóm lại ... đây là câu để cho mình suy nghĩ 


1 Cô rinh tô 10

30 Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai?

31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm.
***********


trước khi ăn ... tui tạ ơn ... thì không ai có quyền chê bai tui cả

tui tạ ơn , rồi tui ăn , tui làm vinh hiển Đức Chúa Trời

anh/chị lấy quyền gì mà chê bai tui ???  Disappointed-face4 Disappointed-face4 Disappointed-face4
dĩ nhiên ...


Chúa cho mình .. cả thực vật và động vật đễ mình ăn ... và mình có đầu óc , cái brain 

những đồ ăn này giúp cho mình có energy để sinh hoạt làm việc

mình ăn ... 1 cách lành mạnh ... 1 cách healthy 
(keep in mind ... giống như nhà bank .. mình cho vào bao nhiêu calories, mình đốt bấy nhiêu calories, thì mình ok ... deposits nhiều, mà withdrawals ít, thì savings dư thừa sẽ cho mình béo phì)[Image: 1-TRFty-Fxot-Wo8-MO59c4-A2tw.jpg]
vấn đề không phải là 

ăn chay hay ăn thịt (vì Chúa cho mình cả hai)VẤN ĐỀ LÀ ... ĂN UỐNG HEALTHY ... BIẾT CÁI NÀO  .... MÌNH CÓ THỂ ĂN NHIỀU , CÁI NÀO MÌNH NÊN ĂN ÍT ÍT THÔI .. ĐỂ KHOẺ MẠNH [Image: download-2020-02-07-T215606-010.jpg]
Give thanks  :78: :78: :78:

Thank you LORD 

[Image: Spiritual-thank-you-message-to-god.jpg]
Pages: 1 2