VietBest

Full Version: Không biết làm bài toán cộng trừ ....
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
mà cứ question niềm tin của người khác  Rollin Rollin Rollin
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15294
Vân thấy 1001 Phật tữ .... question niềm tin của đạo Chúa ... nói đạo Chúa thế này , đạo Chúa thế kia 

nhưng khi người ta đem niềm tin Phật tử ra question lại , thì có những câu trả lời như thế nào nhĩ ???
(2019-12-27, 09:48 PM)duoctue Wrote: [ -> ]Chao Bee,  

Bee hiểu lắm rồi, anh không nói người tín đồ KTG không có trí tuệ hay không biết dùng trí tuệ, mà chỉ nói rằng trong lĩnh vực đức tin thì họ khg suy nghĩ cân nhắc về đức tin của mình mà đơn giản họ tin theo truyền thống gia đình. Nói cho rõ thêm, họ có suy tư về đức tin nhưng vấn đề Chúa có hiện hữu hay khg thi khg đặt vấn đề, họ coi như chuyện tất nhiên, cha mẹ ông bà nói có thì họ tin là có thời, khg cần thắc mắc bàn luận đúng sai hay khg.(2019-12-27, 10:04 PM)duoctue Wrote: [ -> ]Nói với bạn nãy giờ, tôi thấy chán quá, tôi ráng nói thêm một lần nữa.

Tôi đang nói chuyện KTG theo đạo vì truyền thống thì cứ bắt qua PG. Vừa lạc đề vừa vô ích. Nếu Phật tử theo PG cũng do truyền thống gia đình chứng mình được gì ? Cùng lắm thì người KTG có thể nói:  "Ô chúng tôi đâu phải là đạo duy nhất theo đạo vì truyền thống gia đình, bên PG cũng như vậy mà!"  

 Bạn thử nhìn xung quanh xem, trong 10 tín đồ KTG thì có bao nhiêu % theo đạo là do gia đình có đạo sẵn, bao nhiêu % mới cải đạo?(2019-12-27, 10:23 PM)duoctue Wrote: [ -> ]Cũng câu hỏi như trên dành cho BVCN. Khoan nói đâu xa, thử nhìn xung quanh, chẳng hạn nhà thờ mà Bee đi lễ mỗi tuần, có bao nhiêu % trong số đi lễ là mới cải đạo aka tân tòng, bao nhiêu % gia đình theo đạo sẵn từ thời ông bà cha mẹ ?

Đọc kỹ lại câu anh viết ở trên:

"Sự thật là hầu hết, nếu khg nói là 100% tin đồ Ki Tô giáo tín Chúa chỉ là do truyền thống gia đình.... " chứ anh khg nói là chỉ.

(2019-12-27, 10:44 PM)duoctue Wrote: [ -> ]Anh nói mấy người đang theo đạo hiện giờ như Bee. Dĩ nhiên lúc đầu có những người tân tòng, sau đó thì con cháu họ cứ theo truyền thống gia đình thôi. Tổng số khoảng hơn 1 tỷ tín đồ bây giờ đang sống, Bee nghĩ số người tân tòng sau khi tự tìm hiểu suy nghĩ rồi theo đạo so với số tín đồ có đức tin sẵn từ đời ông bà cha mẹ, bên nào chiếm đa số ?
(2019-12-27, 11:01 PM)duoctue Wrote: [ -> ][quote pid='191651' dateline='1577504737']

Tôi vừa nghe trên radio lúc đang lái xe là số người đi nhà thờ càng ngày càng giảm .  Điều gì đã làm cho đức tin giảm đi ?

Bỏ đi lễ chưa chắc là bỏ đạo. Bản thân tôi lúc trước, khi còn là tín đồ CG, có nhiều năm cũng khg đi lễ Chủ Nhật chỉ vì lười thôi, chứ vẫn còn đức tin.
[/quote]
nếu nhận xét đạo CG là do từ gia đình mà ra 


thì ....


PG có cùng lò không ??? có từ gia đình mà ra không ??NẾU CŨNG TỪ GIA ĐÌNH MÀ RA , THÌ TẠI SAO LẠI LÊN ÁN NGƯỜI TA ???   Rollin Rollin Rollin


lên án người ta , thì chẵng khác nào .. lên án chính mình ... "từ gia đình mà ra"   Rollin Rollin Rollin
Vân thì Vân không lên án chuyện "từ gia đình mà ra"CHUYỆN "TỪ GIA ĐÌNH MÀ RA" .... KHÔNG PHẢI LÀ 1 CHUYỆN SAI LẦM


CHUYỆN SAI LẦM LÀ ..... MÌNH KHÔNG TÌM HIỂU ĐỨC TIN CUẢ MÌNH ĐÚNG HAY SAI 
Khi mình tìm hiểu đức tin của mình đúng hay sai


MÌNH SẼ TỰ TIN 
Khi mình tự tin


THÌ MÌNH KHÔNG SỢ AI QUESTION ĐỨC TIN CUẢ MÌNH 
mình sẳn sàng cho người khác question đức tin của mình 
VÀNG THIỆT THÌ KHÔNG SỢ LỮA 
it takes two to tango anh question đức tin của tui ... được 


anh đừng tránh tui question đức tin của anh  Rollin Rollin Rollin
debate là phải LÝ LUẬN 2 CHIỀUkhông thể nào nói 


đức tin anh thế này , đức tin anh thế kia 


nhưng anh đừng có đem đức tin tui ra nói nha , tui không muốn đem đức tin tui ra nói 
tsk tsk tsk tsk Vân không biết Vân bắt gặp mấy cái posts rồi 


nhìn là Vân biết người đó là PT 

vì sao ???người đó .. question đức tin của đạo Chúa

nhưng hể có chữ "phật" coming up 

là người đó "chận lại liền" 

nhìn cách họ chận , họ ko cần giới thiệu họ là PT , Vân cũng có thể cá  .. người này là PT  Rollin Rollin Rollin
nếu PT muốn question niềm tin của đạo Chúa 


tại sao anh không cho chúng tôi question niềm tin của anh ??? 


- vì anh cho niềm tin của PT là ... hoàn hảo ??   :thinking-face4: :thinking-face4:

- hay vì anh không tự tin về ... niềm tin của PT ???   :thinking-face4: :thinking-face4:

- hay vì cái gì ... mà anh không muốn chúng tôi question niềm tin của anh ??   :thinking-face4: :thinking-face4:anh lấy quyền gì mà question niềm tin chúng tôi .. và từ chối chúng tôi question niềm tin của anh ???
Vân đồng ý là mình có mâu thuẫn với CG .. Vân giận dữ khi họ không đi theo Lời Kinh thánh


nhưng dù sao .. họ cũng là anh em với Vân ... họ (mang tiếng) là cùng tin Chúa với Vân ... Vân dùng chữ "mang tiếng" vì họ không chịu đi theo Kinh thánh 

nhưng dù sao ... họ cũng biết tới Chúa ....còn các bạn PT ... các bạn không biết tới Chúa ... các bạn muốn question niềm tin của đạo Chúa

rất tiếc là Vân còn ở đây có mấy ngày ... nhưng những người CG sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn


đừng quên


CÁC BẠN QUESTION NIỀM TIN CUẢ CHÚNG TÔI

THÌ ĐỪNG TRÁNH NÉ KHI CHÚNG TÔI QUESTION LẠI NIỀM TIN CUẢ CÁC BẠN CHỨ 

THAT'S THE LEAST YOU CAN DO IN THE DEBATE , RIGHT ???  Rollin
còn về các bạn CG 


Vân giận dữ với các bạn .. chì vì các bạn không đi theo Lời Kinh thánh


chứ nếu các bạn chịu đi theo Lời Kinh thánh .. thì Vân không có quyền gì nói các bạn cả

vì mình cùng tin Chúa 3 Ngôi 


chỉ giận ... là vì các bạn không chịu đi theo Lời Kinh thánh đó mà thôi ****


rồi sau này Vân đi rồi

Vân nghĩ sẽ có cuộc chiến giữa 2 bên 

hahahaha ... Vân còn ở đây .. thì PT im lìm ... trách móc sao Vân đụng chạm niềm tin CG

tới lúc Vân gần đi rồi ... họ mới khiêu chiến với CG ... thiệt đúng là .. trò hề 


thôi thì .. các bạn ở lại

nếu cuộc chiến có bùng nổ

thì đừng để cho họ ăn hiếp .. question niềm tin của các bạn ... nhưng ngăn chặn các bạn question niềm tin cũa họ đó nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vân tin ... tất cả đều nằm trong Chương trình của Chúa 


- Chúa đem Vân đi ra khỏi đây , giao 1 missionary khác cho Vân

- các bạn ở lại

- rồi đây PG sẽ khơi chiến ... hopefully not ... time will tell

- thì lúc đó , các bạn phải mạnh dạn , đứng lên .. nói về niềm tin của mình ... đồng thời question về niềm tin bên kia ... họ không có quyền gì cấm bạn question họ , trong khi họ muốn question các bạn  Rollin
đừng yếu đuối giống như Bee 


mới question một chút .. nghe rất hay

bị duọc tuê chận lại

là Bee tắt ngũm liền 


tsk tsk ... không được rồi 


người ta question mình , mình phãi question người ta lại

không chọ người ta nói kiểu ... tui có quyền question you , you mà question tui thì you sai rồi 

what the heck ....sai what ??? anh question tui , tại sao tui question anh , anh nói cái gì tùm lum để chận đứng là sao ???
Pages: 1 2