VietBest

Full Version: Niềm tin của đạo Tin lành
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Đạo Tin lành tin tuyệt đối vào Kinh thánh là Lời Chúa


con người viết , nhưng họ được soi sáng bởi Thánh Linh của Chúa , để viết ra ..... những gì Chúa muốn


qua cuốn sách này , mình có thể biết được ... những gì Chúa muốnVân đi rồi , nếu ai muốn vào nói chuyện trong nhà Tin lành , thì phải giữ tinh thần của đạo Tin lành ... tuyệt đối tin vào ... KINH THÁNH LÀ LỜI CHUÁ VÀ Ý CHUÁ


Còn nếu ai nghi ngờ Kinh thánh ... mà vào đây 


i. nói chuyện đi ngược lại Kinh thánh

ii. nghi ngờ Kinh thánhthì Chúa sẻ xữ người đó cho công việc họ làm

Chúa đả ở cùng Vân .. vì Vân theo Lời Kinh thánh

Chúa sẻ xữ những người nào ... đi ngược lại Lời Kinh thánh trong nhà Tin lành này
Bee cũng mong không có ai chốn vào phòng Tin lành để chà đạp đạo khác như Tuyết Vân đã từng làm .

http://vietbestforum.com/showthread.php?...85&page=15
như Vân đả nói trước đây


1 con người có nhiều bản tánh trong họ ... nếu mình chỉ nhìn 1 bản tánh , mà bỏ những bản tánh kia ... thì mình không thể nào có nhận xét đúng được 

tĩ dụ , 1 người thích cười , thì mình không thể nào nói .... họ không được nỗi giận

hay 1 người hay nỗi giận , thì mình cũng không thể nào nói ... họ không được quyền cười

Chúa cũng vậy . Kinh thánh cho mình biết NGÀI YÊU THƯƠNG ... nhưng cũng cho mình biết NGÀI JUSTICE , CÔNG BÌNH , GHÉT TỘI LỖI

mình không thể nhìn 1 bãn tánh , mà không nhìn bản tánh kia ... nếu làm như vậy , thì mình không thể nào có nhận xét đúng được
****


VẤN ĐỀ LÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI MANIPULATIVE 

CŨNG ĐEM KINH THÁNH RA NÓI .... NHƯNG TUI THÍCH CÁI NÀO , THÌ TUI NÓI CÁI ĐÓ ... CÒN TUI KHÔNG THÍCH CÁI NÀO , THÌ TUI COI NHƯ NÓ KHÔNG CÓ HIỆN HỮU- mình cho người ta 1 hình ảnh ... mình cũng Kinh thánh lắm chứ bộ giỡn sao 

- nhưng mình sneaky , mà người ta không biết được

- cái gì mình thích , thì mình đem ra ... hô hào , ca tụng

- cái gì mình không thích , thì mình ... dìm hàng NHƯNG MÌNH QUA MẮT AI ĐƯỢC

CHỨ MÌNH KHÔNG QUA MẮT CHUÁ ĐƯỢC 

MÀ MỘT KHI CHUÁ XỮ , HỖNG ĐẸP THÌ HỖNG ĂN TIỀN  :78: :78: :78:
Lol Bee chắc sắp bị ăn đục .

(2019-12-29, 06:59 PM)Bee Wrote: [ -> ]TẠI SAO NGƯỜI TIN LÀNH LUÔN DÙNG KINH THÁNH TRONG KHI ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI KHÁC?

Tại sao người khác lại khó chịu khi chúng ta nói Kinh Thánh với họ? Chắc chúng ta đều hiểu rất rõ hiện tượng đó. Bởi nếu bạn và tôi ngay giờ nầy chưa tiếp nhận Chúa, thì cũng lấy làm khó chịu như vậy. Nhưng giờ đây, khi đã tin Chúa, ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó.
Trước tiên, ta biết được giá trị của Kinh Thánh, là Lời Sống và linh nghiệm có thể biến đổi lòng người, đưa một người từ tối tăm tội lỗi đến sự sáng láng thánh khiết. Đó cũng chính là lý do người Tin Lành chỉ sử dụng Kinh Thánh khi chia sẻ đức tin cho người khác. Vì thế, đối với một người chưa tin Chúa, khi nghe nói về Kinh Thánh, bị Lời Chúa “đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng ” (He 4:12) sẽ rất lấy làm khó chịu. Bởi tư dục đang điều khiển mọi tội lỗi bên trong người ấy phản ứng lại với Lời Chúa.
Nhờ đâu mà người Tin Lành lại ham thích Kinh Thánh và luôn muốn nói Lời Chúa cho người khác? Ấy là do đã để cho Lời Chúa đã bắt phục tư dục của mình, để Chúa làm Chủ đời sống mình, gớm ghê tội lỗi, chỉ muốn rao ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời mà thôi.
Lại cũng nhắc nhở những ai đã cầu nguyện tin Chúa, nhưng đến nay vẫn chưa ham thích Lời Chúa, thì cần suy xét lại đức tin của mình, ăn năn đầu phục Chúa hoàn toàn chưa. “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo (Kinh Thánh) như là trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được cứu rỗi linh hồn ” (IPhi 2:2).

TẠI SAO NGƯỜI Công Giáo LUÔN có ảnh Đức Mẹ TRONG  Nhà Thờ KHI ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI Tin Lành ?

Tại sao người tin lành lại khó chịu khi người Công Giáo yêu mến Đức Mẹ ? Chắc chúng ta đều hiểu rất rõ hiện tượng đó. Bởi nếu bạn và tôi ngay giờ nầy chưa tiếp nhận Đức Mẹ, thì cũng lấy làm khó chịu như vậy. Nhưng giờ đây, khi tôi đã tin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa , ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó cho người Tin Lành .

Trước tiên, ta biết được giá trị của Đức Mẹ vì Bà là Mẹ của Thiên Chúa , là người phụ nữ làm đẹp lòng Thiên Chúa ( kinh thánh có nhắc đến ) và linh nghiệm có thể biến đổi lòng người , Bà đã làm phép lạ và hiện ra rất nhiều lần , Mẹ đã sanh ra con Đức Chúa Trời , làm tấm gương sáng với 2 chữ Xin Vâng . Đó cũng chính là lý do người Công Giáo  yêu mến Đức Mẹ . Vì thế, đối với một người chưa yêu mến Đức Mẹ như những người theo đạo Tin Lành , khi nghe nói về Đức Mẹ , thì khó chịu trong lòng  “đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng . nổi giận ghen tương lấy búa đập vào đầu tượng Đức Mẹ ” (nick Tuyet Vân đã đêm video clip vào ) sẽ rất lấy làm khó chịu. Bởi tư dục đang điều khiển mọi tội lỗi bên trong người ấy phản ứng lại với người Công Giáo yêu mến Đức Mẹ .

Nhờ đâu mà người Công Giáo  lại yêu mến tôn sùng Đức Mẹ  và luôn muốn cầu nguyện cùng Đức Mẹ ? Ấy là do Đức Mẹ là người sanh ra Thiên Chúa con , chịu thai 9 tháng mang nặng đẻ đau nuôi Chúa khôn lớn , dạy dỗ Chúa thành đứa trẻ ngoan , chắm sóc Chúa khi Chúa còn nhỏ , yêu thượng Chúa , biết vâng lời Chúa , và Đức Mẹ là người duy nhất trên thế gian được diễm phúc làm Mẹ của Thiên Chúa , và được Đức Chúa Trời bảo bọc , uy nghiêm của đức Chúa Trời che trở rợp bóng trên Bà , còn nhiều lắm ,
Xí ....xí , chờ chút quên mất , nói chuyện với Vân phải có bằng chứng trong  Kinh Thánh chứng minh Đức Mẹ tuyệt vời như mình khen Đức Mẹ .

Lol

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »
(Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
1 câu trong Kinh thánh mà believers không để ý tới , nhưng nó rất là quan trọng cho chúng ta nắm vững câu này 1 Cô rinh tô 15:14

14 Lại nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.

để nói cho dễ hiểu câu Kinh thánh này , thì Vân nói lại dưới hình thức này


NẾU CHUÁ JESUS KHÔNG SỐNG LẠI , THÌ SẼ KHÔNG CÓ CHRISTIANITY , THÌ NIỀM TIN CHÚNG TA LÀ VÔ ÍCH

AI CŨNG VẬY .. CHẾT XONG RỒI LÀ HẾT

CHỈ CÓ CHUÁ JESUS , NGÀI ĐẢ CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT , SỰ CHẾT KHÔNG CẦM GIỮ ĐƯỢC NGÀI , NÊN ĐẢ CÓ NHIỀU NHÂN CHỨNG SỐNG THỜI BẤY GIỜ , ĐẢ LÀM CHỨNG CHO VIỆC NGÀI ĐẢ SỐNG LẠI

1 Cô rinh tô 15:55-58

55 Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?
56 Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Vân muốn nói tóm tắt những điễm chánh vào Holy Week .. chỉ những điễm chánh thôi .. cho mình dễ nhớ ... btw , bên Tin lành không có "ăn chay" giống như bên Công giáo , và Vân cũng không nhớ trong Kinh thánh có đoạn nào kêu phải "ăn chay" gì cả ..


- Vào Sunday , Chúa Jesus tiến vào Jerusalem hiên ngang trên lưng donkey con (đi bên cạnh là donkey mẹ, để "calm" donkey con , lỡ nó hoãng sợ trước đám đông người) .. đây là hình ãnh tương phản với 1 vị Vua tiến vào thành trên lưng con bạch mã , để cho chúng ta thấy sự khiêm nhường của Chúa ... Ngài đả được người ta đón tiếp Ngài bằng những nhánh dừa lót đường cho Ngài vào .. chính vì vậy , mà Sunday này được gọi là "Palm Sunday" .. bắt đầu cho a Holy Week ... và chấm dứt bằng "Easter Sunday"


cũng vào lúc này, Ngài được người ta hát mừng ca ngợi ... và đây cũng là 1 trong những nguyên nhân gây sự ganh tị trong nhóm các thầy tế lễ , để họ quyết định chuyến này giết Ngài cho bằng được

Ngài không ở trong Jerusalem , mà chiều hôm đó Ngài quay trở về BETHANY là nơi của mấy anh em Lazarus, Martha & Mary cư ngụ .. trong tuần này , Ngài thường xuyên đi ra đi vào từ Bethany tới Jerusalem


[Image: 8ba9e88df54526baca70df15689f6dee--christ...an-art.jpg]


[Image: hand-drawn-palm-sunday-illustration_23-2148874729.jpg]- có vài điểm xảy ra trong tuần này , mà mình chỉ nói tóm tắt ở đây thôi ... Ngài khiến cây fig tree chết vì nó không sanh ra trái (ý nói những believers sống mà không có 1 đời sống sanh ra trái , thì cũng sẽ bị chết đi) ... Ngài dẹp đền thờ lần thứ hai vì người ta dùng đền thờ làm nơi bóc lột những người đến thờ phượng Chúa (qua việc lường gạt trong dịch vụ đổi tiền và bán những con thú người ta dùng làm của tế lễ).. Ngài nói tiên tri về sự tàn phá của Jerusalem , và chuyện này đả thật sự xãy ra sau đó  14 April – 8 September 70 CE ( kéo dài 4 months, 3 weeks and 4 days) 
bây giờ ... bắt đầu vào giai đoạn quan trọng trong Holy Week này 

đó là ngày Thursday (Passover) ... vậy chuyện gì xảy ra trong ngày Thursday ??


- Ngài sai môn đồ đi dọn cho Ngài 1 bữa tiệc trên gác .. và Ngài đả dùng bữa tiệc Passover với các môn đồ vào chiều Thursday .. cũng trong bữa tiệc này , Judas đả âm thầm đi ra bán Ngài với giá 30 miếng bạc 

- sau bữa tiệc , Ngài cùng vài môn đồ đi vào vườn Gethsemane , để cầu nguyện

- các môn đồ sau khi ăn no , không thể mở mắt để cầu nguyện ... trong khi đó , Chúa Jesus cầu nguyện tha thiết tới mức độ Ngài đổ máu xuống cứ như đổ mồ hôi (sweating drops of blood)  ... và Ngài cũng 3 lần đánh thức các môn đồ , kêu họ tĩnh thức  cầu nguyện , nhưng họ vẫn cứ ngũ cà gù cà gật , không thể tỉnh thức cầu nguyện- cuối cùng , thì Ngài thấy 1 đoàn lính đi tới cầm đuốc cháy sáng trong tay , người dẫn đầu là Judas ... để cho đám lính nhận biết ai chính là Jesus , Judas đả tới hun Ngài  ... đám lính có thể bắt người nào mà Judas hun [Image: f1a2d9ed905113bcb17b4cac7a6f9c3c.jpg]- lúc này Peter có lấy dao ra cắt lổ tai 1 người lính , nhưng Chúa Jesus đả ngăn cản Peter , và chữa lổ tai này cho người lính

- và cũng có 1 môn đồ tìm cách bỏ chạy "naked" nhưng bị bắt ... được nói duy nhất trong sách Mark .. Mác 14:51 Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình; chúng bắt người.   .... không ai thiệt sự biết người này là ai , nhưng vì chỉ được nói duy nhất trong sách Mark , nên nhiều người cho rằng ông đang kể "chính ông"
- câu chuyện tới đây chưa chấm dứt cho ngày Thursday Passover ... đêm đó , Jesus được đem tới nhà của thầy tế lễ thượng phẫm , nhiều người ngồi trong sân để quan sát vụ xữ này .. và trong đó có Peter ngồi trong đám đông , Peter bị nhận diện 3 lần là môn đồ của Chúa , nhưng cả 3 lần , ông đều chối không hề biết Chúa là ai ... mọi chuyện này đều xảy ra trong ngày Thursday Passover 
trước khi đi tiếp , Vân muốn nhắc sơ sơ lại ý nghĩa của ngày Passover là gì .. nhắc sơ sơ cho mình hiểu ý nghĩa của ngày này thôi


- lịch sữ của Do thái kể rất chi tiết trong sách Cựu ước .. đối với Vân , đọc Cựu ước , cứ như Vân đọc 1 sách sữ ký rẩt hay , mặc dù Vân không có khiếu về môn học Sữ Địa  Shy

- từ Abraham ... tới Isaac ... tới Jacob có 12 người con trai & 1 người con gái , trong đó có Joseph ... tới nhờ vào Joseph , mà dân Do thái dọn qua Ai cập  .. từ đời này tới đời kia dân Do thái được Chúa ban phước , khiến dân Ai cập ganh tị với họ , dìm hàng họ ... dẫn tới việc AI CẬP RA LỆNH CHO BẤT KỲ NGƯỜI DO THÁI NÀO SANH CON TRAI , BABY BOYS ĐỀU BỊ GIẾT HẾT .. VÀ TRONG GIAI ĐOẠN DẦU SÔI LỮA BỎNG NÀY, MOSES ĐƯỢC SANH RA ĐỜI và được công chúa Ai cập nhận làm con nuôi ... nhưng thời gian đầu ông đả được bà mẹ Do thái nuôi dưỡng dạy ông biết kính sợ Chúa , nên mặc dù là hoàng tữ Ai cập , ông rất đau lòng khi thấy người Ai cập hành hạ người Do thái ... cuối cùng chịu không được , ông đả  giết 1 người Ai cập trong khi hành hạ người Do thái .. sau đó ông biết đả bị bại lộ , nên bỏ trốn như là 1 fugitive .. về sa mạc , sống 1 đời sống Do thái , từ bõ cuộc sống vinh hoa của 1 hoàng tữ Ai cập


- tiếp theo câu chuyện là Chúa chọn Moses để dẫn dân Do thái ra khỏi Ai cập  .. Ngài trang bị cho Moses 10 cái plaques mà Ngài giáng xuống đầu Ai cập , để họ chấp nhận cho dân Do thái ra đi ... cái plaque cuối cùng là cái có dính líu tới ngày Passover 


- Chúa ra lệnh ... mọi nhà Do thái phải quét máu lên cưã nhà mình .. khi THẦN CHẾT đi ngang , thấy có vết máu , thì sẽ không vào , gọi là THẦN CHẾT PASSOVER (VƯỢT QUA) .... còn nhà nào không có quét máu , tức là nhà người Ai cập , thì THẦN CHẾT sẽ vào , và con đầu lòng của họ sẽ chếtkhi nghe chữ Passover .. mình có thể hiểu là .. THẦN CHẾT VƯỢT QUA (PASSOVER) KHÔNG VÀO NHÀ NGƯỜI ĐÓ , TỨC LÀ NHÀ CŨA NHỮNG NGƯỜI DO THÁIhằng năm 1 lần , người Do thái kỹ niệm ngày này ... ngày Chúa cứu họ ra khỏi nước Ai cập , và cũng là ngày Chúa cứu con đầu lòng của họ .... và tuỳ theo lịch người Do thái , mà Friday đi sau ngày PASSOVER là GOOD FRIDAY , nên hằng năm lịch mình có ngày Good Friday khác nhau , vì ngày này không dựa vào lịch của mình để coi ngày Passover , mà dựa vào lịch người Do thái ... a lê hấp , theo lịch Do thái , Friday sau ngày Passover sẽ được coi là Good Friday


[Image: 59b6a62d68c72b20cea29202eccb9ca4.jpg]


[Image: illustration-of-israelite-man-painting-b...id84289739]


[Image: when-did-the-jews-make-the-exodus-from-e...330483.jpg] ... EXODUSVân nghĩ dịp này , mình cũng nên nói rỏ ràng ở đây- NGÀY SABBATH (SATURDAYS) .... 1 tuần 1 lần

- NGÀY PASSOVER ... 1 năm 1 lần (kỹ niệm ngày "THẦN CHẾT PASSOVER/VƯỢT QUA NHÀ NGƯỜI DO THÁI" Chúa cứu con đầu lòng của người Do thái , và cũng là ngày kỹ niệm Chúa dẫn dân Do thái ra khỏi xứ Ai cập)

- GOOD FRIDAY ... cũng 1 năm 1 lần , đi sau ngày PASSOVER (kỹ niệm ngày Chúa Jesus lên thập tự giá chết cho tội lỗi loài người)


Thế giới làm lễ cho ngày Good Friday

còn ngày Sabbath và Passover (theo Vân hiểu) chĩ dành riêng cho người Do thái 
ok , Vân đả kễ chuyện gì xãy ra vào ngày Thursday Passover 


bây giờ mình qua ngày GOOD FRIDAY , coi chuyện gì xãy ra vào ngày này- Sáng sớm ngày này , Chúa Jesus được đưa tới nhà Pilate , là 1 "ông lớn của người La mã" ... người ta làm chứng dối về Ngài , người nói thế này , người nói thế kia ... riêng về Pilate , thì ông thấy Ngài không có tội gì cã ... nghe nói có ông Herod đang hiện diện gần đó .. nên Pilate "pass" qua cho ông Herod .. nên nhớ , ông Herod này KHÔNG PHẢI LÀ Herod the Great , người muốn giết Chúa Jesus khi Ngài còn là baby đâu nhá ... mà là ông Herod ĐẢ GIẾT John The Baptist .. cũng trong thời gian trước đó , Pilate và Herod không get along với nhau .. nhưng nhờ vụ này , sau đó 2 ông lại get along với nhau   Clinking-beer-mugs4- Chúa Jesus được đem qua trạm kế , đó là ông vua Herod , ông này đả từng được nghe Danh của Chúa Jesus , nên ông muốn Chúa Jesus làm miracles cho ông coi .. Ngài từ chối .. thấy chẵng được gì , nên Herod lại "pass" trả về cho Pilate- Chúa Jesus được đem trả về trạm đầu là Pilate ... vợ Pilate có nói với ông là đừng nhúng tay vào máu người này vì giấc mơ của bả đêm qua .. nên Pilate hoàn toàn không muốn dính líu vào chuyện của Chúa Jesus (mình cũng cần phải hiểu lập trường của Pilate ở đây) ... hằng năm , Pilate thả 1 người tù ra kêu là "tha bỗng" , ông nói với mọi người "muốn thả Chúa Jesus ?? hay thả 1 tên tướng cướp ??" ... thì họ đòi giết Chúa Jesus .. Pilate nói với họ là họ phải chịu trách nhiệm về máu của người này .. họ chấp nhận chịu ... tới mức này , Pilate không còn biết phải nói gì hơn , đành giao Chúa Jesus cho lính đánh , rồi dẫn Ngài đi ra treo trên thập tự giá


tại sân nhà Pilate ... Chúa Jesus đả bị đánh 1 cách tàn nhẫn

rồi sau đó , họ cho Ngài vác thập tự giá tới đồi Golgotha ... trên đường đi , họ gặp 1 người tên là Simon , vì Ngài lúc này đả quá yếu , nên họ sai Simon vác thập tự giá cho Ngài ra đồi Golgotha


(ở đây .. mình có thêm 1 địa điễm thứ hai rồi đó nhá ... Chúa Jesus bị bắt ở Vườn Gethsemane .. và Ngài bị treo trên thập tự giá ở Đồi Golgotha)


nơi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá cũng gần ngoài đường đi ... có nhiều người đi ngang , nói xiên xõ Ngài "cứu người ta được nhiều , mà sao bây giờ không tự cứu mình đi"  Crying-face4
nơi Chúa Jesus cầu nguyện và bị bắt vào chiều tối Thursday Passover ... Vườn Gethsemane
nơi Chúa Jesus bi treo trên thập tự giá .. GolgothaKhi Chúa Jesus ở trên thập tự giá , thì có những chuyện quan trọng mình cần nhớ tóm tắt ở đây


i. những người lính rút thăm áo xống của Ngài 

ii. Ngài giao Mary lại cho sứ đồ John chăm sóc

iii. có 2 tên cướp bị đóng đinh 2 bên Ngài .. 1 người thì nguyền rủa Ngài , 1 người thì xin Ngài đừng quên mình , và người này đả được Chúa Jesus hứa là sẽ được vào Paradise 

iv. những người lính cho Ngài uống thuốc để giãm đau , nhưng Ngài từ chối ... nhưng khi Ngài kêu Ngài khát , họ cho nước , thì Ngài uống

v. có 7 câu quan trọng Ngài nói khi đả bị treo trên thập tự giá1. Luca 23:34

34 Song Ðức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Ðoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài.2. Luca 23:43

43 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.3. Giăng 19:26-27

26 Ðức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi!
27 Ðoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Ðó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.
4. Mat 27:46

46 Ước chừng giờ thứ chín, Ðức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Ðức Chúa Trời tôi ơi! Ðức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?

5. Giăng 19:28

28 Sau đó, Ðức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát.
6. Giăng 19:30

30 Khi Ðức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.
7. Luca 23:46

46 Ðức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.
Nói về thời điễm thì Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá là 9 giờ sáng (sau khi Ngài đả trải qua 2 lần tới Pilate, 1 lần tới Herod, bị đánh đập, trên đường đi tới đồi Golgotha, chuẫn bị lên thập tự giá)

Mark 15:25 (NIV) ... câu Kinh thánh này cho biết .. Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá lúc 9 giờ sáng

It was nine in the morning when they crucified him.


Ngài chết trên thập tự giá lúc 3 giờ chiều (coi như Ngài ở trên thập tự giá khoãng 6 tiếng trước khi Ngài chết)


Matthew 27:45 (New Living Translation) ... câu Kinh thánh này cho biết ... từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều , là trời bị tối om

At noon, darkness fell across the whole land until three o’clock.
Vân nghe có nhiều người thử treo trên thập tự giá ... coi có chết không ??

thì họ thấy .. họ vẫn còn sống 

thì họ cho rằng ... Chúa Jesus lúc bấy giờ ... chưa chết .. vì họ còn sống , tức là Chúa Jesus còn sống nhưng có 2 điều mà mình cần suy nghĩ ở đây

i. La mả dựng nên thập tự  giá , không phải là cho người ta "còn sống"

La mã dựng nên thập tự giá , giống như cái ghế điện , là để cho người ta "chết" ... nếu Chúa Jesus chưa chết , thì dĩ nhiên họ sẽ không cho đem Chúa Jesus xuống

có nhiều người dùng "thập tự giá như là 1 món đồ trang sức" .. nhưng họ không hiểu được "thập tự giá là 1 dụng cụ giết người , chẵng khác gì cái ghế điện" .. mà không ai dùng "cái ghế điện làm đổ trang sức" cả  


[Image: 0cae56cc311683f230730403aba51dea.jpg]

ii.  họ không bị đánh đập như Chúa Jesus trước khi tới đồi Golgotha 

chứ nếu họ cũng bị đánh đập như Chúa Jesus đả bị đánh đập .. thì thử treo lên thập tự giá , họ còn sức để sống không ??
Chuyện gì xảy ra sau khi Chúa Jesus trút hơi thở cuối cùng , có 2 điễm quan trọng mà mình cần biết ở đây

i. cái màn trong đền thờ bị xé từ trên xuống dưới ... cái này mang ý nghĩa gì ?

- ngày trước , cái màn trong đền thờ , dĩ nhiên làm bằng vãi rẩt chắc , rất tốt , để phân chia ra 2 khu vực ... 1 bên là cho dân sự và các thầy tế lễ vào (hay nói thẵng ra là nơi dành cho con người vào) ... 1 bên là nơi rất thánh chỉ dành cho các thầy tế lễ thượng phẫm mới vào được (hay nói thẳng ra là cho nơi THÁNH) .. 2 nơi này bị cách biệt nhau bởi cái màn

- cái chết của Chúa Jesus .. cái màn bị xé ra  từ trên xuống dưới .. là dấu hiệu ... từ cái chết của Chúa Jesus , không còn phân biệt 1 nơi là bên con người , 1 nơi là bên Thánh nữa .... mà con người có thể trực tiếp tới cầu nguyện Chúa , mà không còn qua trung gian nào nữa , dĩ nhiên là nhờ vào cái chết của Chúa Jesus

mình thấy cái màn tím ngăn chia bên trong có hòm giao ước là nơi THÁNH , bên ngoài là dành cho con người vào ... chính cái màn này bị xé ra từ trên xuống dưới

để hiểu mình có thể hiểu thế này ... bức tường Berlin sau khi bị đập xuống , thì không còn sự ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức 

cũng vậy .. khi cái màn này bị xé từ trên xuống dưới ... không còn sự ngăn cách giữa Chúa và con người ... con người có thể trực tiếp tới Ngài cầu nguyện , mà không cần qua 1 trung gian nào (dĩ nhiên trung gian đó đả là cái chết của Chúa Jesus)


[Image: vei-of-the-temple.jpg]


[Image: 1200px-Mishkan5_big.jpg]


[Image: ca7d0ef05929d4e0d02796e1d8a1f262.jpg]


********************


ii. thêm 1 chuyện nữa mình nên biết là .. trời nỗi giông bảo lên .. người ta không còn tiếp tục đứng đó quan sát nữa ... họ phải có cách "hạ thũ" lẹ để đem xác xuống ...

- với 2 người cướp , họ đập cho gẫy chân , để họ không dùng chân chống đở được nữa .. trút hơi thở cuối cùng

- nhưng với Chúa Jesus , thì đả chết rồi , nên họ không đập gẫy chân Ngài .. mà chỉ lấy cây giáo đâm vào bên hông sườn Ngài .. nước từ bên trong chảy ra .. đồng thời cũng là làm đúng theo những gì đả được nói tiên tri trong Cựu ước "Ngài không bị đánh cho gẫy chân"


chính vì chi tiết này , mà mình biết được

- Chúa Jesus không bị đánh cho gẫy chân

- nhưng Ngài có 2 dấu đinh trên bàn tay, 2 dấu đinh trên bàn chân & dấu cây giáo đâm vào hông sườn của Ngài ... coi như tỗng cộng 5 dấu (Stigmata = 5 wounds on Jesus' body)

[Image: a0ebb16cb8d961e419dd0a1168b8f0c5.jpg]


[Image: pierced-by-lance.jpg]
Pages: 1 2 3