VietBest

Full Version: GG: Thắc mắc
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
1 người cứng đầu có thể nào là 1 người yếu đuối không?

Hay nói cách khác

1 người yếu đuối có thể nào rất cứng đầu không?

Thinking-face4 Shy
Tất nhiên là được, vì đây là hai khái niệm khác nhau mà. Yếu đuối (trong tâm hôn) có thể vì họ quá thương yêu 1 người nên luôn cảm thấy mình trở nên nhu nhược chẳng hạn. Cứng đầu thì khác. Họ vẫn có thể cãi bướng/ngang với người họ yêu vì họ quá tự tin (hoặc quá ngu ngốc) vào điều họ nghĩ họ đúng.
tại sao lại nghĩ họ cứng đầu ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

vì họ không nghe lời mình ??? hay vì cái gì ??  Thinking-face4

thường thường người ta dùng chữ "cứng đầu" , hay "stubborn" là nói tới những người không chịu nghe lời .. nói hoài mà không chịu nghe

GG dùng chữ cứng đầu ở đây là ý nói ... có người nào đó không chịu nghe lời GG ??? who ???  Rollin
(12-14-2019, 08:16 AM)Green Grass Wrote: [ -> ]1 người cứng đầu có thể nào là 1 người yếu đuối không?

Hay nói cách khác

1 người yếu đuối có thể nào rất cứng đầu không?

Thinking-face4 Shy

nhiều khi cứng đầu đễ che dấu cho sự yếu đuối ....
(12-14-2019, 09:16 AM)BaEch Wrote: [ -> ]Tất nhiên là được, vì đây là hai khái niệm khác nhau mà. Yếu đuối (trong tâm hôn) có thể vì họ quá thương yêu 1 người nên luôn cảm thấy mình trở nên nhu nhược chẳng hạn. Cứng đầu thì khác. Họ vẫn có thể cãi bướng/ngang với người họ yêu vì họ quá tự tin (hoặc quá ngu ngốc) vào điều họ nghĩ họ đúng.

Thinking-face4
(12-14-2019, 10:25 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]tại sao lại nghĩ họ cứng đầu ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

vì họ không nghe lời mình ??? hay vì cái gì ??  Thinking-face4

thường thường người ta dùng chữ "cứng đầu" , hay "stubborn" là nói tới những người không chịu nghe lời .. nói hoài mà không chịu nghe

GG dùng chữ cứng đầu ở đây là ý nói ... có người nào đó không chịu nghe lời GG ??? who ???  Rollin


có người nào đó không chịu nghe lời GG ???

TV suy nghĩ phong phú ghê. Rolling-on-the-floor-laughing4
Hình như các vị mang những khái niệm khác nhau ra nói về 1 vấn đề ... nên chắc sẻ không hiểu nhau

Smiling-face-with-halo4
(12-14-2019, 04:55 PM)guest1221 Wrote: [ -> ]nhiều khi cứng đầu đễ che dấu cho sự yếu đuối ....

GG hiểu 1 người có thể tỏ ra mạnh mẽ, vì họ có nhiều trách nhiệm và gánh vác, để che dấu sự yếu đuối.

Nhưng cứng đầu và ngang bướng thì với GG, người đó muốn chứng tỏ cái "tôi" của bản thân và như vậy có vẽ không đi đôi lắm với sự yếu đuối. Full-moon-with-face4
(12-14-2019, 11:17 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Hình như các vị mang những khái niệm khác nhau ra nói về 1 vấn đề ... nên chắc sẻ không hiểu nhau

Smiling-face-with-halo4

RH, thích thú khi thấy suy nghĩ của mỗi người khác nhau cho cùng 1 câu hỏi. Full-moon-with-face4
(12-14-2019, 11:19 PM)Green Grass Wrote: [ -> ]GG hiểu 1 người có thể tỏ ra mạnh mẽ, vì họ có nhiều trách nhiệm và gánh vác, để che dấu sự yếu đuối.

Nhưng cứng đầu và ngang bướng thì với GG, người đó muốn chứng tỏ cái "tôi" của bản thân và như vậy có vẽ không đi đôi lắm với sự yếu đuối. Full-moon-with-face4

Tôi nhớ câu này quen quen . Hình như bi giờ là cỏ chứ lúc trước là lá thì phải ?

Chào bạn củ

Cheer
(12-14-2019, 11:21 PM)Green Grass Wrote: [ -> ]RH, thích thú khi thấy suy nghĩ của mỗi người khác nhau cho cùng 1 câu hỏi. Full-moon-with-face4

Nói nghe nè, cải nhau khi không hiểu nhau, nhưng khi hiểu nhau rồi thì không cãi nửa, mà là đánh nhau sống chết  Biggrin
Người nào càng cứng đầu , càng ngang bướng thì cái tôi của họ càng bự , cái tôi càng bự thì  bức tường cản đường dẫn mình đến vùng trời bình yên càng bự càng cao . 
cũng như cái tôi bự quá cũng khó dẫn mình đến thành công .

cái tôi như 1 rào cản
(12-14-2019, 11:14 PM)Green Grass Wrote: [ -> ]có người nào đó không chịu nghe lời GG ???

TV suy nghĩ phong phú ghê. Rolling-on-the-floor-laughing4


cám ơn nha ... tại vì thấy GG dùng chữ cứng đầu .. thì mình liên tưỡng tới ai đó stubborn , nói hoài mà không chịu nghe lời  

vậy không lẻ .. mình sai ??


vậy ý GG dùng chữ cứng đầu là gì ???  Cheer Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
thêm 1 cái nữa ... thread bên kia dài quá rồi , thì thôi mình đem qua này hỏi GG


GG đề cập tới .. cuồng tín .. GG định nghĩa cuồng tín là sao ??

1 người PT làm theo những gì giáo lý họ dạy .. là họ cuồng tín ??

hay 1 người đạo Chúa làm theo những gì giáo lý họ dạy ... không lẻ GG cho là họ cuồng tín ??


vậy phải làm sao mới là ... hỗng cuồng tín ???

cám ơn trước nhá

mình chờ GG trả lời thắc mắc này của mình  Tulip4
(12-14-2019, 11:22 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Tôi nhớ câu này quen quen . Hình như bi giờ là cỏ chứ lúc trước là lá thì phải ?

Chào bạn củ

Cheer

GG chỉ chịu trách nhiệm cho câu mình nói thôi. Full-moon-with-face4
Pages: 1 2 3 4