VietBest

Full Version: Có thắc mắc gì ....
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
... thì cứ vào đây hỏi nhá 


OneSunday và Vân sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc của Phong  Hello
(2019-12-13, 12:47 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]... thì cứ vào đây hỏi nhá 


OneSunday và Vân sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc của Phong  Hello

Cám ơn hai bạn nhiều.  LTP sẽ làm phiền đến hai bạn khi có thắc mắc nha.

Happy Friday the 13th.

Innocent
không có phiền gì đâu Phong

OS and I are happy là đàng khác nữa  :full-moon-with-face4:

để khỏi bị chi phối bên kia với bên này ... thiệt ra , không có nằm trong đạo thì dĩ nhiên mình cũng có nhiều thắc mắc về niềm tin của bên kia .. tìm hiểu nhau như vậy là 1 điều tốt


Happy Friday the 13th ... Christmas sắp tới , nhiều events quá chừng ... chúc bà con 1 cuối tuần bình an  Hello
Những TITLES CUẢ CHUÁ JESUS (VÀ CÒN THÊM NHIỀU NỮA ......)

title hiểu theo nghĩa đơn giãn là ... tĩnh từ cho mình biết Chúa Jesus là ai 
Êsai 9:6


 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.


For to us a child is born,

    to us a son is given,

    and the government will be on his shoulders.

And he will be called

    Wonderful CounselorMighty God,
    Everlasting FatherPrince of Peace.
còn nói về tên Chúa Jesus/Emmanuel có nghĩa gì , thì mình có thể ngẫm nghĩ về câu Kinh thánh nàyMat 1

21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:
23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Jesus còn có nhiều titles khác nhau như 

- đấng Messiah

- Savior

- Christ (mà OS cho biết là .. Ki tô)đây là 3 cái chánh yếu ... mình thường hay nghe đi  theo với tên Jesus mà mình có thể lầm tưỡng đây là HIS LAST NAME  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... khi nào có thì giờ rãnh , Vân sẻ đi sâu hơn vào 3 cái titles này nhá
còn vụ được xức dầu ... nếu nghe qua , Phong có thể không hiểu 


XỨC DẦU LÀ GÌ ?? TẠI SAO LẠI PHẢI XỨC DẦU ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61cnói tóm lại thế này , nếu Phong có thắc mắc , thì cứ tự nhiên hỏiTrong thời cựu ước , những người được phong làm vua , hay được phong làm 1 chức vụ gì đó ... thì người đó sẽ được xức dầu (hỗng biết dầu gì , nhưng đây là 1 ritual , người đó được xức dầu , xong là coi như họ nhận được chức vụ , làm vua , hay làm 1 cái gì đó) 

Hay trong thời tân ước , người ta dùng xức dầu để trị bịnh


The primary purpose of anointing with the holy anointing oil was to sanctify, to set the anointed person or object apart as qodesh, or "holy" (Exodus 30:29). Originally, the oil was used exclusively for the priests and the Tabernacle articles, but its use was later extended to include kings (I Samuel 10:1).

1 Sa mu ên 10:1

Sa-mu-ên lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Sau-lơ, hôn người, mà nói rằng: Nầy Ðức Giê-hô-va đã xức dầu cho ngươi đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài.


Gia cơ 5:14

14 Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người.
Tuyết Vân  cho anh hỏi , thấy người thiên chúa giáo hay nói Chúa xuống trần cứu chúng sanh  , vậy cứu bằng cách nào ? Thấy ổng cũng bị giết bởi tay quân lính thì làm thế nào ổng cứu ai ?

thấy Vân hay nói cứu chúng sanh , anh cứ tưởng có nhân vật super man cứu giống trong fin .


không biết cái này có reliable không .. nhưng tạm thời coi , cho mình có khái niệm
ok ... cứu chúng sanh .. thì Vân cho tỉ dụ thế này nhá Ba Phi  Hello- tỉ dụ bạn mắc nợ ai đó 1 triệu đồng us (chứ không phải tiền VN nhá) ... bạn không có khả năng trả nỗi .. thì chuyện gì xảy ra ??? người đó sẻ kiện bạn , và bạn có thể vào tù , vì không có khả năng trả số nợ này , right ???


bây giờ có 1 người tới nói .. tôi sẻ trả số nợ này cho bạn .. thế là bạn khỏi cần vào tù


thì có phải .. người này đả cứu bạn không ??- về Chúa Jesus thì câu chuyện là thế này


nhân loại phạm tội ... Đức Chúa Trời là justice , Ngài không chấp nhận sự phạm tội của con người .. Ngài nói .. Phạm tội là phải bị ném vào địa ngục đời đời

nhưng Ngài cũng cho 1 lối thoát .. kêu là Tin mừng ... hay kêu là the gospel ... Ngài gởi Chúa Jesus xuống chết thay cho tội lỗi loài người , hễ ai tin vào Con Một , Con Duy Nhất của Ngài , thì sẽ không bị ném vào địa ngục 


thì có phải .. Chúa Jesus đả cứu nhân loại không ??
Không có make sense Vân , 

Vậy nghĩa là người ngoại đạo không tin vào Jesus, tin Phật thì đều bị ném vào địa ngục ? mặc dù họ rất hiền lành . Confused
mà chúng sanh mắc tội gì mà cần ông Jesus cứu ? chúng sanh mắc nợ điều gì mà cần ông Jesus trả nợ ? Confused
:full-moon-with-face4:


Vân cũng sắp đi làm  rồi , không có thì giờ trả lời sâu vào câu hỏi của Ba Phi

Vân nói tóm tắt thế này ... rồi later on , mình sẻ tiếp nhá  Hello
KHI 1 QUỐC GIA ĐƯỢC DỰNG NÊN , RA 1 ĐIỀU LUẬT GÌ ĐÓ , THÌ NHỮNG NGƯỜI TRONG QUỐC GIA ĐÓ PHẢI VÂNG THEO ... áp dụng cho cả nước tự do cũng như nước cộng sản  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

CHUÁ THÌ KHÔNG CỘNG SẢN FOR SURE , VÌ NGÀI CHO MÌNH CÓ SỰ TỰ DO LỰA CHỌN

NHƯNG NGÀI DỰNG NÊN VỦ TRỤ NÀY , MỌI THỨ ĐƯỢC DỰNG NÊN BỞI NGÀI ... VÀ NGÀI RA ĐIỀU LUẬT .. THÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI NGHE  THEO (giống như mình sống trong quốc gia nào đó , thì mình phải nghe theo điều luật của quốc gia đó)và đó là điều luật của Chúa my dear

you không tin vào Con Một của Ngài , you sẽ bị ném vào địa ngục đời đời

còn you phạm tội gì ... thì đề tài này rất dài dòng ... từ từ Vân sẻ đi vào .. nhưng bây giờ phải chuẫn bị đi mần rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
tỉ dụ như bên Ấn độ đi 

tỉ dụ .. người đàn ông có quyền đánh , có quyền giết người đàn bà .. mà đôi khi không bị pháp luật xữ


nhưng ở xứ tây phương này , không cần biết luật của anh ở Ấn độ là gì , nếu anh sống ở đây , anh đánh hay giết đàn bà , là anh đối diện với pháp luật

đại khái là như vậy trước nhá Ba Phi  Hello
nói về đạo Phật hay vô thần ... không cần biết anh nói gì 

nhưng anh sống trong vũ trụ này , mọi sự được dựng nên bởi Chúa ... anh phải sống theo luật của Chúa ... my dear  Hello
nếu giải thích như Vân , chúng sanh mới sanh ra , không sài tiền , không mượn tiền thì sao mắc nợ ai chứ Vân .
như con cái của gia tộc giàu có sanh ra là tiền bạc tỷ bạc triệu thì đâu mắc nợ gì , 
vậy có phải họ không cần ông Jesus trả nợ và cứu , right ?
tiền ... chỉ là Vân ví dụ thôi 


cái chánh ở đây .. không phải là tiền


cái chánh ở đây


MÌNH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CỨU MÌNH

CHỈ CÓ CHUÁ JESUS MỚI CÓ THỂ CỨU MÌNH ĐƯỢC ... ĐÓ LÀ LỜI CUẢ ĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN LOÀI 

THÌ CHÍNH CHUÁ JESUS LÀ NGƯỜI CỨU MÌNH 
Pages: 1 2 3 4