VietBest

Full Version: Kiểu áo cưới
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Mấy sis thích kiểu gì ? Dài tay hay Ngang ngực ?
Bee đang lướt Net coi ,  Lol
(2019-10-04, 12:26 PM)Bee Wrote: [ -> ]Mấy sis thích kiểu gì ? Dài tay hay Ngang ngực ?

Xin chúc mừng! được mấy tháng rồi Bee?
vậy Bee thích kieu nào, post vài tấm coi choi* Biggrin

mình , tay dài 3/4, kiểu vintage , A-line .
(2019-10-04, 12:44 PM)Gracie Wrote: [ -> ]vậy Bee thích kieu nào, post vài tấm coi choi* Biggrin

mình , tay dài 3/4, kiểu vintage , A-line .

Bee thích cổ hở hở tay nhìn mát mẻ 

Smiling-face-with-halo4
(2019-10-04, 12:43 PM)Tee Wrote: [ -> ]Xin chúc mừng! được mấy tháng rồi Bee?

Confused Thank you ! Bee đâu có ăn cơm trước kẻng .
(2019-10-04, 01:05 PM)Bee Wrote: [ -> ]Confused Thank you ! Bee đâu có ăn cơm trước kẻng .

ủa, có tật giật mình hay sao vậy ta? mình chỉ hỏi người ấy cầu hôn được mấy tháng rồi  Rollin Rollin
(2019-10-04, 01:11 PM)Tee Wrote: [ -> ]ủa, có tật giật mình hay sao vậy ta? mình chỉ hỏi người ấy cầu hôn được mấy tháng rồi  Rollin Rollin
Cầu hôn đã lâu lắm rồi , nhận lời thì mới đây 
Thank you quan tâm hỏihan mà . Làm người tốt khó ghê nơi
(2019-10-04, 03:14 PM)Bee Wrote: [ -> ]Cầu hôn đã lâu lắm rồi , nhận lời thì mới đây 
Thank you quan tâm hỏihan mà . Làm người tốt khó ghê nơi

Tee thấy Bee xấu thí mồ chứ tốt hồi nào Rollin
(2019-10-04, 03:25 PM)Tee Wrote: [ -> ]Tee thấy Bee xấu thí mồ chứ tốt hồi nào Rollin

Xấu muốn học cho tốt cung không được  Smiling-face-with-halo4
(2019-10-04, 03:26 PM)Bee Wrote: [ -> ]Xấu muốn học cho tốt cung không được  Smiling-face-with-halo4

Lấy chồng cái tự nhiên thành người tốt liền hà. Hổng tin hỏi Vee xem  :chay:
(2019-10-04, 03:30 PM)Tee Wrote: [ -> ]Lấy chồng cái tự nhiên thành người tốt liền hà. Hổng tin hỏi Vee xem  :chay:

Uả thiệt hả ? Hay quá ha , có chồng thành người tốt , sao thấy có nhiều người có chồng mà dữ lắm , đánh chồng luôn 

Confused
Màu trắng đẹp cao sang.  Clap
(2019-10-04, 03:56 PM)Vâng Wrote: [ -> ]Màu trắng đẹp cao sang.  Clap

Chị cũng thích màu trắng đó Vâng
Biển này đẹp 

[Image: 35-C5-C638-F2-B9-4-BA1-9-D47-EF3497063539.jpg]I
Pages: 1 2 3 4