VietBest

Full Version: Valentine's Day
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mình chúc các Tình Yêu hạnh phúc trong ngày Valentine's Day.

Ngày Valentine's Day, 14 tháng 2.

"Chẳng biết tặng gì.
Tặng bông sợ héo,
Tặng tình sợ phai
Thôi thì Anh tặng cái thai
Mai sau con lớn
phụ Em việc nhà."

hi
hi
hi
(02-13-2019, 05:59 PM)goimi Wrote: [ -> ]Mình chúc các Tình Yêu hạnh phúc trong ngày Valentine's Day.

Ngày Valentine's Day, 14 tháng 2.

"Chẳng biết tặng gì.
Tặng bông sợ héo,
Tặng tình sợ phai
Thôi thì Anh tặng cái thai
Mai sau con lớn
phụ Em việc nhà."

hi
hi
hi

Lol Rollin Rollin

 Vậy là mùa này Anh GM kiếm được người tặng quà Va-lăn-thai chưa...
Rollin Dance Clap
nhớ đừng ăn no qué hết hơi quất ....
(02-13-2019, 06:02 PM)Mimo Wrote: [ -> ]Lol Rollin Rollin

 Vậy là mùa này Anh GM kiếm được người tặng quà Va-lăn-thai chưa...

Rollin Rollin
(02-13-2019, 06:27 PM)ThennNow Wrote: [ -> ]nhớ đừng ăn no qué hết hơi quất ....

Cheer Mình đồng ý. Lăn ra ngáy  10_point
nói chớ .. mún quất phê thi ăn cơm vừa đủ ... đi gym ...cho người khoẻ khoắn, tắm  .. xfoliate ... xong trétvtrets người thơm thơm ... quất dính bầu liền  Lol

muón puppy thỉ try doggy ... Dance Lol thôi  Chay
Công nhận anh GM lâu lâu sưu tầm mấy hàng "độc, thứ thiệt đệ nhất on-lai"... Clap Lol Dance 

Nhắc anh GM bửa nay 14/2 rồi đó nha... :rose4: Cheer
(02-14-2019, 11:11 AM)Mimo Wrote: [ -> ]Công nhận anh GM lâu lâu sưu tầm mấy hàng "độc, thứ thiệt đệ nhất on-lai"... Clap Lol Dance 

Nhắc anh GM bửa nay 14/2 rồi đó nha... :rose4: Cheer

Rollin Rollin

Bài này có 1 ko 2