VietBest

Full Version: CHRISTMAS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
sắp vào tháng 12 rồi , mình tìm hiểu Ý NGHĨA ĐƠN GIẢN CUẢ CHRISTMAS LÀ GÌ NHÁ


Thường tới Christmas, người ta hay chuẩn bị lu bu chạy đi mua quà cho gia đình bạn bè

- những người buôn bán dùng ngày lễ này để kiếm tiền ... trước khi đóng sổ sách cho năm củ


NHƯNG Ý NGHĨA THẬT SỰ Ở MÓN QUÀ LÀ GÌ ??

CHUÁ ĐẢ TẶNG CHO CON NGƯỜI 1 MÓN QUÀ VÔ GIÁ ... ĐÓ LÀ NGÀI ĐẢ BAN CHO CON NGƯỜI "CON MỘT CUẢ NGÀI" , XUỐNG TRẦN GIAN , Ở GIỮA CHÚNG TA ... ĐỂ RỒI CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CHÚNG TA ... ĐỂ HỂ AI TIN VÀO CON ĐÓ , THÌ SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI [Image: gift-k-DND-621x414-Live-Mint.jpg]
Happy Birthday Jesus
Khi nhìn hình này , mình nghĩ tới gì ???


Khi nhìn hình này , Vân nghĩ tới gì ???


[Image: jesus-on-cross-crucifixion100.jpg]
1. Đây là hình Chúa Jesus trên thập tự giá (điều này đương nhiên ai cũng nghĩ tới)

2. Nhưng chúng ta đừng quên điểm này ... ĐÂY LÀ HÌNH CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ , NGÀI CHÍNH LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ, ĐẢ CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CON NGƯỜI


***


Có nhiều người thắc mắc

- tại sao bên CG , Chúa Jesus vẩn còn treo trên thập tự giá ??? còn bên TL , thì thập tự giá không còn Chúa Jesus nữa ??

- Vân không biết Confused vì sao CG vẫn còn treo Chúa Jesus trên thập tự giá , khi họ đả ăn mừng Sunday Easter (là ngày Chúa Jesus sống lại) ???  Confused

- nhưng bên TL , thập tự giá không còn Chúa Jesus nữa , vì

1. người ta đả đem Ngài xuống (cùng ngày Ngài bị treo trên thập tự giá) .. mà đả đem xuống rồi , thì dĩ nhiên không còn trên thập tự giá nữa

2. Chúa Jesus đả sống lại , ở 40 ngày bên cạnh các môn đồ trước khi Ngài được cất trở về trời ... thì dĩ nhiên Ngài cũng không còn trên thập tự giá nữa


[Image: shutterstock-crosssky.jpg]Bởi vậy , nếu mình thấy

- thập tự giá còn treo Chúa Jesus ... mình biết đó là hình ảnh của CG

- thập tự giá không còn Chúa Jesus trên đó .. mình biết đó là hình ảnh của bên TL 
[Image: jesus-is-a-creationist-3-638.jpg]


CHUÁ JESUS LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ ...
Giăng 1:3

Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi NgàiGiăng 1:10

10 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.Cô lô se 1:16

16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên c
Mat 1:23

23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta


- Emmanuel có nghĩa gì ??

- Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta

(mà Đức Chúa Trời này .. mình có thể hiểu ... Ngôi thứ hai - Chúa Jesus Christ ... chứ không phải Ngôi thứ nhất - Đức Chúa Trời)
Ở đây mình có câu hỏi ...

IMMANUEL ??? HAY EMMANUEL ???


1. chữ Emmanuel chỉ xuất hiện duy nhất ở 1 nơi ...  trong Mat 1:23 King James Version  mà thôi ... và là tiếng Greek

2. chữ Immanuel ... thông dụng hơn , xuất hiện everywhere , except Mat 1:23 King James Version ... và là tiếng HebrewCả 2 đều có cùng chung 1 nghĩa ... ĐỨC CHUÁ TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TAMat 1:23 (King James Version)

Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
Isaiah 7:14 (King James Version)

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel
Ở đây mình tìm hiểu về đoạn Kinh thánh này 1 chút Giăng 1

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời

Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. 
Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 
Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 
Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. 
Có một người Ðức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. 
Người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. 
Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. 
Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. 
10 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 
11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. 
12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài
13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy. 
14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha


chữ NGÔI LỜI  trong đoạn Kinh thánh trên là nói tới ... CHUÁ JESUS


mình có thể viết lại như thế này ....


- Ban đầu có Chúa Jesus ... Chúa Jesus ở cùng Đức Chúa Trời ... Chúa Jesus là Đức Chúa Trời (1:1)

- Chúa Jesus ở thế gian , và thế gian đả làm nên bởi Ngài (1:10)

- Chúa Jesus đả trở nên xác thịt , ở giữa chúng ta , đầy ơn và lẽ thật ... chúng ta đả ngắm xem sự vinh hiễn của Ngài , thật như ... VINH HIỂN CUẢ CON MỘT ĐẾN TỪ NƠI CHA (1:14)
Nguyên cả cuốn Kinh thánh , như ánh đèn màu sân khấu , chiếu vào 1 trung điểm ... trung điểm đó chính là ... CHUÁ JESUS 


[Image: shutterstock-141335626.jpg]
1 trong những bản nhạc Vân thích nhất khi hát trong ca đoàn nhà thờ 
:78:
(2018-11-27, 09:40 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]1 trong những bản nhạc Vân thích nhất khi hát trong ca đoàn nhà thờ 
:78:

TV có nhạc giáng sinh hay

Thì post đi sis   Clap
Phi líp 2


Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. 

Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, 
Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ
chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 
Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự


Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh
10 hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống
11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha12 Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy cùng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. 
13 Vì ấy chính Ðức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài[Image: c785531832fc7931db4a91ea0e97a547.jpg][Image: 22f59ce56e7af8d251ad3012069c61db-jesus-i...christ.jpg]


:78: :78: :78:
Câu 8, 12 và 13 ở trên cho chúng ta thấy ... SỰ VÂNG LỜI LÀ 1 ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG TRONG CON ĐƯỜNG TIN KÍNH THEO CHUÁ JESUS CHRIST
Mary did you know ??
Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver youMary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you kiss the face of God  :kiss:Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lambMary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb?
That sleeping child you're holding is the great I amMary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know? Oh
Mary did you know?
[Image: db5845da9b5c9a646d10e8d11f888ec8.jpg]
Incarnation vs. Reincarnation 

- Có nhiều người sai lầm khi  nghĩ "Incarnation" và "Reincarnation" là giống nhau . Mình nói thế này cho dễ hiểu .... - Incarnation ... Chúa Jesus từ cương vị  Chúa , mặc áo loài người , sống ở giữa chúng ta

- Reincarnation ... đầu thai (theo kiểu niềm tin của Phật giáo)


***


Trước đây , Vân có nghe ai đó nói ... Chúa Jesus đầu thai  từ cựu ước qua tân ước ... điều này không đúng

Trong cựu ước ... Chúa Jesus hiện thân là Chúa (Vân sẽ nói rỏ hơn ở next posts)

Trong tân ước ... Chúa Jesus mặc áo loài người , sống ở giữa chúng ta (đây là Incarnation , chứ không phải Reincarnation)
Trong Cựu ước , có 2 lần Chúa Jesus hiện ra ở cương vị Chúa (chứ không phải ... mặc áo ... loài người)1. Sáng thế ký 32:22-31

Jacob Wrestles With God


22 That night Jacob got up and took his two wives, his two female servants and his eleven sons and crossed the ford of the Jabbok. 
23 After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions.
24 So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak.
25 When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob’s hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. 
26 Then the man said, “Let me go, for it is daybreak.”
But Jacob replied, “I will not let you go unless you bless me.”
27 The man asked him, “What is your name?”
“Jacob,” he answered.
28 Then the man said, “Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome.”
29 Jacob said, “Please tell me your name.”
But he replied, “Why do you ask my name?” Then he blessed him there.
30 So Jacob called the place Peniel, saying, “It is because I saw God face to face, and yet my life was spared.”
31 The sun rose above him as he passed Peniel,and he was limping because of his hip.


*** 


Nếu ai nói đoạn Kinh thánh ở trên "không weird" , thì không biết cái gì mới gọi là weird  Rollin

Có vài điểm trong đoạn Kinh thánh này ,  mình cần suy nghĩ , ngẫm nghĩ  Confused
1. Tại sao nói Jacob wrestled with "God" , rồi lại nói "the man" ???

mình nên nhớ bản chất của Chúa Jesus , Ngài là 100% God , và cũng 100% man (điểm này Vân sẽ nói sâu thêm vào the next post)
2. Nếu Jacob wrestled với Chúa Jesus , thì sao Jacob có thể thắng được Chúa Jesus ??

thật sự ra , Chúa Jesus có thể thắng Jacob dễ dàng như trở bàn tay ... nhưng Ngài đả khiêm nhường để cho Jacob thắng , cũng giống như Ngài đả khiêm nhường rời bỏ ngôi cao sang để xuống làm loài người sống ở giữa chúng ta
3. Câu 24 không cho mình biết Chúa Jesus từ đâu ra , Ngài không tới từ đông tây nam bắc ..

mà Ngài tự nhiên xuất hiện "from nowhere" để wrestled với Jacob
4. Câu 25 , Chúa Jesus làm trẹo xương hông của Jacob để làm gì ??

mình biết được Jacob là 1 người ranh mãnh đáo để , lường gạt người khác để có được những gì ông muốn
thời điểm lúc này, Jacob đang chờ ông anh Esau của mình tới , và sợ ông anh mình sẽ tấn công mình
Chúa Jesus đả làm cho Jacob trẹo xương hông , đễ Jacob hoàn toàn trông cậy vào Chúa , chứ không còn trông cậy vào sức mình nữa
Quả thật trong câu 26, Jacob bám dính vào Chúa Jesus .. cho thấy bằt đầu vào thời điểm này , ông sẽ hoàn toàn trông cậy vào Chúa Jesus , chứ không còn trông cậy vào sức riêng của mình nữa5. Câu 27 , Chúa Jesus hỏi Jacob tên gì ??

có phải Chúa Jesus không biết Jacob tên gì không ???
Nah , Chúa Jesus dĩ nhiên biết Jacob là ai , tên gì 
nhưng Ngài vẫn hỏi , vì sao ??
vì Ngài muốn ... Jacob nhìn vào chính mình , tự biết mình là ai

tiếng Hebrew .. tên Jacob có nghĩa là a supplanter (tự điễn dịch ... a supplanter takes the place of someone or something that was there first .. là người chiếm lấy cái gì thuộc về người khác ... nói chung , nó mang 1 ý nghĩa không có gì đẹp lắm)6. Câu 28, Chúa Jesus đổi tên Jacob thành Israel

Trong thời Kinh thánh , hễ ai có quyền đổi tên 1 người nào đó , thì coi như họ đả làm "master, chủ" của người đó
Chúa Jesus đả đổi tên Jacob thành Israel ... coi như kễ từ đây , Chúa Jesus sẽ là master của Jacob
7. Câu 30, Jacob "tưỡng"  mình thấy mặt Đức Chúa Trời .. khi ông nói "ông thấy mặt Đức Chúa Trời , nhưng vẩn còn sống"

Thật sự ra , ông thấy mặt Chúa Jesus , chứ không phải Đức Chúa Trời
mà dĩ nhiên thấy mặt Chúa Jesus , thì ông vẩn còn sống .. là điều đương nhiên rồi

vì Kinh thánh có nói .. ai thấy mặt Đức Chúa Trời thì sẽ chếHello

Xuất Ê díp tô ký 33:20

20 Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sốngHello
2. Sáng thế ký 18 (New King James Version)


The Son of Promise


18 Then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre, as he was sitting in the tent door in the heat of the day. 
So he lifted his eyes and looked, and behold, three men were standing by him; and when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the ground, 
and said, “My Lord, if I have now found favor in Your sight, do not pass on by Your servant. 
Please let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. 
And I will bring a morsel of bread, that you may refresh your hearts. After that you may pass by, inasmuch as you have come to your servant.”
They said, “Do as you have said.”


13 And the Lord said to Abraham, “Why did Sarah laugh, saying, ‘Shall I surely bear a child, since I am old?’ 
14 Is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will return to you, according to the time of life, and Sarah shall have a son.”

15 But Sarah denied it, saying, “I did not laugh,” for she was afraid.
And He said, “No, but you did laugh!”
Ở đây , mình thấy chữ The Lord xuất hiện 4 lần
đoạn Kinh thánh này nói tới 3 người tới gặp Abraham ... mình có thể hiểu ... 1 người là Chúa Jesus (The Lord) , còn 2 người kia là Angels


Hello Hello

THE LORD ... ĐỨC CHUÁ TRỜI
The Lord .... Chúa Jesus
the lord ... nói tới 1 người cao trọng nào đó

bạn có thấy được sự khác biệt giữa 3 cách nói ... the Lord ở đây không ???  Hello Hellohễ thấy chữ ..... THE LORD ... mình biết là đang nói  tới ... ĐỨC CHUÁ TRỜI
chữ ...... The Lord ...... Chúa Jesus
chữ .... the lord ... 1 người cao trọng nào đó
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18