Forum Announcement: Luật Lệ Chợ Trời

[Image: 768f6f3d97d4180dd7de56b330dfc748.jpg]

Luật Lệ Chợ Trơì Ban Quản Trị sẽ có toàn quyền xoá bõ những baì viết, hình ảnh phạm điêù lệ mà không câǹ phaĩ đưa ra lí do hay phaĩ thông baó trước:


1. Dùng từ ngữ thô tục đễ phĩ báng hay thoá mạ một cá nhân hay đoàn thể 
2. Khiêu khích, noí bóng gió thành viên hay moderators
3. Lôi chuyện ân oán từ các websites khác về đễ kiếm chuyện vơí một cá nhân hay thành viên VietBest
4. Các quãng caó không thích hợp hay hình ãnh đôì trụy 


Nêú Ban Qun Trị phaĩ xoá hay đóng thread vì một lí do naò khác thì chúng tôi sẽ thông baó trước cho thành viên và Guests được biết.


Nêú cać bạn thấy những baì viết phạm ̣điêù lệ, xin baó lên cho Mod Team biết.


Mod Team