Forum Announcement: ĐIỀU LỆ SINH HOẠT
ĐIỀU LỆ SINH HOẠT


VietBest là một diễn đàn tự do cho mọi người, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau tất cả mọi thứ trong đời sống; từ tin tức, pháp luật, ý kiến, văn, thơ, nhạc, phim, kỹ thuật, công thức làm món ăn, ... cho đến cách nuôi dạy, bảo vệ con cái, gia đình, ... hay đơn giản chỉ là một tâm tình, một rắc rối tình cảm khó giải quyết ...

Tuy nhiên để giữ tinh thần hòa nhã, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau; tất cả thành viên cần tự giác tuân theo vài điều lệ đơn giản như sau:

1/ Không dùng những từ quá thô tục, chửi thề để mạ lỵ hay chửi bới. 

2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, nếu không ra sẽ bị ngưng viết 1-3 ngày.

3/ Những thành viên so tài cãi nhau trong WAR ROOM nếu văn tục quá có thể sẽ được Moderator(s) on duty hay SuperMod cho cảnh cáo hay bị ngưng viết.

----------------------------------------------------------------------------------

Nhân viên điều hành (Moderators) có toàn quyền thi hành các biện pháp chế tài với tất cả thành viên mà không cần giải thích chi tiết.
Thí dụ:  ModeratorA chỉ  cần viết như sau mà không cần giải thích chi tiết:
Nick "Anh B" bị ngưng viết 3 ngày vì vi phạm Điều Lệ 1.


(Ghi Chú: Bản Điều Lệ này có thể sửa đổi, bổ sung khi cần thiết)